IEPT20080916, HvJEG, GSK

Print this page 17-09-2008
IEPT20080916, HvJEG, GSK

MEDEDINGINGSRECHT

Misbruik machtpositie artikel 82 EG
leveringsweigering van normale bestellingen door bepaalde groothandelaren ter voorkoming van parallelexport is misbruik machtspositie
Artikel 82 EG moet aldus worden uitgelegd dat een onderneming met een machtspositie op de relevante geneesmiddelenmarkt die, ter voorkoming van de parallelexport door bepaalde groothandelaren van een lidstaat naar andere lidstaten, weigert om normale bestellingen van deze groothandelaren uit te voeren, misbruik maakt van haar machtspositie.
Het staat aan de verwijzende rechter om te bepalen of die bestellingen normaal zijn, gelet op de omvang van deze bestellingen uit het oogpunt van de behoeften van de markt van die lidstaat en op de vroegere commerciële relaties tussen die onderneming en de betrokken groothandelaren.

 

IEPT20080916, HvJEG, GSK