IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven

Print this page 04-10-2008
IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven

MERKENRECHT

 

Buitenleven onderscheidend door inburgering
voldoende aannemelijk dat het tijdschrift van ANWB door haar promotionele activiteiten sinds 2002 enige mate van bekendheid heeft verworven en bij het relevante publiek is ingeburgerd en daarmee onderscheidend vermogen heeft gekregen
Hoewel partijen wel van mening verschillen over de juiste oplagecijfers van het tijdschrift en dit door de voorzieningenrechter bij gebreke van een toegangcode tot de website www.hoi-online.nl niet kan worden gecontroleerd, is voldoende aannemelijk dat het tijdschrift van ANWB door haar promotionele activiteiten sinds 2002 enige mate van bekendheid heeft verworven en bij het relevante publiek is ingeburgerd en daarmee onderscheidend vermogen heeft gekregen. ANWB kan zich voorshands dan ook op grond van artikel 2.20 BVIE tegen een merkinbreuk verzetten.

Geen gelijk teken
"ANWB Buitenleven" en "Buitenleven", enerzijds en  "Welke Buitenleven", anderzijds
Met betrekking tot artikel 2.20, eerste lid, sub a, BVIE wordt geoordeeld dal, anders dan door ANWB betoogd, in het onderhavige geval geen sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk van ANWB. De door ANWB geregistreerde woord- en beeldmerken zijn immers "ANWB Buitenleven" en "Buitenleven" terwijl de door Media Mij gebruikte titel "Welke Buitenleven" is. De situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub a, BVIE doet zich hier derhalve niet voor.

 

Auditieve en visuele overeenstemming
Het  woord "Buitenleven" is door Media Mij daarentegen horizontaal en in grote letters op de cover van het tijdschrift geplaatst en trekt daardoor de aandacht op de cover. Door de kopers van het tijdschrift zal het woord "Welke" dan ook nauwelijks worden waargenomen
Wel is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer  gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren. als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b. BVIE. Daartoe wordt overwogen dat het woord "Welke" in de titel "Welke Buitenleven" van ondergeschikt belang moet worden geacht nu dat woord. zoals terecht door ANWB betoogd, in zeer kleine letters en verticaal weergegeven en daarmee niet opvallend op de cover van het tijdschrift van Media Mij is geplaatst. Het  woord "Buitenleven" is door Media Mij daarentegen horizontaal en in grote letters op de cover van het tijdschrift geplaatst en trekt daardoor de aandacht op de cover. Door de kopers van het tijdschrift zal het woord "Welke" dan ook nauwelijks worden waargenomen. Voor zover door Media Mij is betoogd dat op de cover van haar tijdschrift ter onderscheiding ook een vraagteken is afgebeeld terwijl achter het woord "Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB een punt is geplaatst. wordt overwogen dat het vraagteken op de cover op het tijdschrift van Media Mij in eerste instantie niet opvalt omdat het vraagteken in de foto' s op de cover is verwerkt. De punt achter "Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB valt in het geheel niet op. Voorshands stemt het door Media Mij gebruikte teken dan ook auditief en visueel voldoende overeen met het beeldmerk van ANWB.

 

PROCESRECHT

 

Terughaalgebod
Gelet op de ernst van de inbreuk acht de voorzieningenrechter het gevorderde bevel tot terughalen van de tijdschriften "Welke Buitenleven" uit de handel en tot vernietiging van de voorraad toewijsbaar.

Ter zitting heeft Media Mij gesteld dat zij van plan is de laatste editie (najaar 2008) op 10 november 2008 uit de schappen te laten halen. Zij dient dit thans vervroegd te doen.

 

IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven