IEPT20100915, Rb Den Haag, High Point v KPN

24-09-2010 Print this page
IEPT20100915, Rb Den Haag, High Point v KPN

OCTROOIRECHT

 

Nietigheid wegens toegevoegde materie – uitleg conclusie
• dat in elk geval op die drie punten sprake is van toegevoegde materie welke geen grondslag heeft in de aanvrage. Die conclusie is voldoende om in beide zaken het doek voor High Point te doen vallen.
• Bij de beoordeling is een strenge norm in acht te nemen; er moet een rechtstreekse en ondubbelzinnige basis zijn in de octrooiaanvrage voor de wijziging of aanvulling in de conclusies.
• Hierboven, sub 7.7, heeft de rechtbank vastgesteld dat de rol van het service knooppunt alles behalve ondergeschikt is, maar veeleer een essentieel kenmerk van het systeem vormt. De rechtbank concludeert dat met betrekking tot maatregel F de aanvrager heeft nagelaten dit essentiële kenmerk van het systeem - de samenwerking tussen serviceknooppunt en schakelsysteem - in de oorspronkelijke conclusies op te nemen.
• De uitleg van High Point komt erop neer dat woorden uit de conclusie (vanaf) moeten worden vervangen door andere woorden uit de beschrijving die over iets anders gaan (in). Dat gaat de perken van art. 69 EOV en het Uitlegprotocol ver te buiten en moet worden verworpen.
• Naar het oordeel van de rechtbank heeft High Point niet inzichtelijk gemaakt hoe deze delen van de beschrijving wel een adequate grondslag kunnen bieden voor de maatregelen F en G tezamen genomen.

 

IEPT20100915, Rb Den Haag, High Point v KPN