IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

Print this page 22-05-2011
IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

HANDELSNAAMRECHT

 

[S] rechthebbende op handelsnaam op grond van gebruik
• voorop gesteld dat een handelsnaam wordt gevestigd door het gebruik daarvan in het handelsverkeer.
• op dit moment voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat [S] degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam Galerie Wijdemeren voor haar handelsactiviteiten heeft gebruikt. Dat De B de handelsnaam juli 2005 aan hem heeft overgedragen, zoals [M]  stelt, doet daar niet aan af. Uit de gedingstukken blijkt niet dat hij daar gebruik van heeft gemaakt.
• Beroep op registratie beeldmerk: de rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht.

 

MERKENRECHT

 

Depot beeldmerk te kwader trouw wegens oudere handelsnaam
• Voldoende is komen vast te staan dat [S] de naam Galerie Wijdemeren vanaf oktober 2005 als handelsnaam heeft gevoerd. Eveneens is voldoende aannemelijk dat zij daarbij het logo gebruikte dat thans door [M]  als beeldmerk is gedeponeerd. Gelet hierop heeft [M]  beeldmerk naar voorlopig oordeel niet te goeder trouw gedeponeerd.

 

IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren