IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

23-08-2011 Print this page
IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

PUBLICATIE

 

€ 505.579 schadevergoeding wegens onrechtmatige uitzending
• Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR 505.579,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 24 mei 2004 tot aan de dag der algehele voldoening. 


IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS