Auteursrechtinbreuk op teksten, vormgeving en lay-out van website winboodschappen.nl

18-02-2013 Print this page
IEPT20120208, Rb Utrecht, E2Ma v Malicor
(Met dank aan Filip van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocaten)
Auteursrecht op teksten, vormgeving en layout van website winboodschappen.nl van E2Ma: uit aantal, keuze en plaats van verschillende elementen blijkt in voldoende mate van een creatieve, scheppende arbeid. Inbreuk door Malicor voldoende aannemelijk: teksten, vormgeving en lay-out op winboodschappen.com vertonen veel gelijkenis met beschermde werk van E2Ma.

AUTEURSRECHT

Zowel E2Ma en Malicor houden zich bezig met activiteiten op het gebied van internetmarketing en zijn gespecialiseerd in het online verzamelen van consumentendata, die geschikt zijn voor directe marketingdoeleinden van hun klanten. E2Ma maakt hierbij gebruik van haar consumentenwebsite winboodschappen.nl en Malicor gebruikt winboodschappen.com. E2Ma stelt nu dat Malicor op haar website ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van het beeldmateriaal en het concept van E2Ma. 

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de teksten, vormgeving en lay-out van de door E2Ma gebruikte website winboodschappen.nl auteursrechtelijke bescherming toekomt: uit het aantal, de keuze en de plaats van de verschillende elementen (waaronder vlakverdeling, tekstverdeling, indeling en tekst van het webformulier, het lettertype) blijkt in voldoende mate van een creatieve, scheppende arbeid. Onweersproken gesteld is dat E2Ma maker is van de teksten, vormgeving en lay-out van de website zodat zij als auteursrechthebbende dient te worden aangemerkt.

Inbreuk door Malicor is voldoende aannemelijk geworden: de door Malicor gebruikte teksten, vormgeving en lay-out op haar website vertonen veel gelijkenis met de beschermde teksten, vormgeving en lay-out van E2Ma. Malicor wordt geboden iedere inbreuk op de auteursrechten van E2Ma gestaakt te houden (de inhoud van haar website is al offline gehaald) en een rectificatie te plaatsen.

4.5 (...) De inbreukmakende overeenstemming bestaat er uit dat de website van Malicor c.s. alle onder rechtsoverweging 4.3. genoemde elementen bevat, waardoor de totaalindruk van de litigieuze website- gelet op alle elementen samen- een treffende gelijkenis vertoont. Daarbij telt dat gehele alinea's, gebruikte kleuren, banners, formaat, fotomodel en indeling van de beide websites gelijk zijn. Dat per element, op detailniveau, ook van ondergeschikte verschillen sprake is, doet aan het voorgaande niet af. Het is voldoende aannemelijk geworden dat een gemiddeld normaal oplettende consument de website van Malicor c.s. voor de website van E2Ma zal houden. Er is aldus sprake van onrechtmatig handelen door Malicor c.s. jegens E2Ma.

IEPT20120208, Rb Utrecht, E2Ma v Malicor