IEPT20120307, Rb Amsterdam, Hachette

Print this page 20-03-2012
IEPT20120307, Rb Amsterdam, Hachette

PUBLICATIE

 

Vermelding volledige naam verdachte grootschalige faillissementsfraude in publicaties niet onrechtmatig

• In het licht van de hiervoor geschetste omstandigheden betekent het enkele feit dat de volledige naam van [B] in de publicaties is vermeld nog niet dat het handelen van de zijde van Hachette c.s. als onrechtmatig moet worden beschouwd.

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Hachette

(ECLI-versie)