Delfts blauwe tekeningen van boertjes en Hollandse opdrukken van molens zijn gemeengoed

Print this page 06-05-2013
IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis
(Met dank aan Titia Deurvorst, Brainich Advocaten)

Geen verjaring. Inbreukvorderingen gebaseerd op auteursrechten op Delfts blauwe tekeningen op onderzetters en op ontwerpen van molens op sleutelhangers afgewezen: aan de tekeningen en ontwerpen komt geen auteursrechtelijke bescherming toe, nu deze gemeengoed zijn en niet als oorspronkelijke werken zijn te beschouwen. Van Loo heeft niet concreet gemaakt waarom de tekeningen en de ontwerpen (vorm, layout en Hollandse opdrukken) het resultaat zijn van eigen creatieve keuzes. Geen slaafse nabootsing: Van Loo heeft onvoldoende gesteld dat haar producten een eigen plaats in de markt innemen.

AUTEURSRECHT

Eiseres Van Loo produceert en drijft handel in toeristische producten, waaronder een stel van zes onderzetters met daarop Delfts blauwe tekeningen van boertjes (‘Boertjes blauw’) en sleutelhangers met afbeeldingen van molens. Gedaagde Buis drijft een groothandel in toeristische producten en heeft tot 2000 de genoemde onderzetters bij Van Loo afgenomen. Van Loo vordert nu o.m. een verklaring voor recht dat Buis inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Van Loo op de onderzetters en sleutelhangers.

De kantonrechter oordeelt allereerst dat de vorderingen van Van Loo niet zijn verjaard. Buis heeft slechts heeft aangevoerd dat Van Loo bekend had moeten zijn en niet dat Van Loo ook daadwerkelijk bekend was met de schade, terwijl Van Loo heeft gesteld dat zij pas in februari 2011 en maart 2012 met de schade bekend is geworden. De vorderingen van Van Loo worden echter afgewezen: aan de tekeningen op de onderzetters en aan de ontwerpen van de sleutelhangers komt namelijk geen auteursrechtelijke bescherming toe.

De Delfts blauwe tekeningen zijn gemeen goed en niet als oorspronkelijk werk te beschouwen: Van Loo heeft niet concreet gemaakt waarom de tekeningen het resultaat zijn van eigen creatieve keuzes, temeer nu niet is betwist dat de tekeningen aan eerder bestaand werk zijn ontleend en het hierbij gaat om een combinatie van standaard Delfts blauwe Hollandse vormelementen. Ook ten aanzien van de sleutelhangers geldt dat de vorm, layout en de Hollandse opdrukken van molens gemeengoed zijn, aangezien Van Loo niet concreet heeft gesteld en onderbouwd op basis waarvan moet worden geoordeeld dat het ook hier om eigen creatieve keuzes gaat.

Het beroep op slaafse nabootsing ten aanzien van twee sleutelhangers gaat ook niet op: Van Loo heeft niet althans onvoldoende gesteld dat haar producten een eigen plaats in de markt innemen en zich onderscheiden van andere sleutelhangers. Hierdoor kan er evenmin sprake zijn van onderscheidend vermogen en is verwarring niet te duchten.

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis