Schadevergoeding bestaande uit gebruikelijke licentievergoeding en 0,25% toeslag

18-03-2013 Print this page
IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss v Remie Consultants

Tijdschriftartikelen uit Cobouw auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes m.b.t. woordkeus en (zins)opbouw. Voldoende onderbouwd dat Sdu krachtens artikel 7 Aw als auteursrechthebbende op de artikelen heeft te gelden. Auteursrechtinbreuk door Remie Consultants aangenomen: artikelen zijn ongewijzigd en integraal zonder toestemming van rechthebbende overgenomen. Geen beroep op persexceptie van artikel 15 Aw. Schadevergoeding van € 8,303,14 bestaande uit gebruikelijke licentievergoeding van € 0,47 per woord en toeslag van 0,25%, in verband met het (onvoldoende weersproken) verlies aan misgelopen inkomsten van potentiële abonnees.   

AUTEURSRECHT

Vervolg op IEPT20110406 (tussenvonnis). Geïntimeerde Remie Consultants heeft op haar website 43 artikelen uit de Cobouw, een tijdschrift van Sdu over de bouw, geplaatst. De rechtbank heeft in eerste aanleg  geoordeeld dat Cozzmoss niet erin is geslaagd te bewijzen dat de door Remie Consultants op haar website geplaatste artikelen door medewerkers van Sdu-Cobouw zijn gemaakt en dat deze artikelen auteursrechtelijk beschermd zijn. De grieven van Cozzmoss, gericht tegen dit oordeel, slagen.

Auteursrechtelijk beschermde nieuwsflitsen vanwege woordkeus en zinsopbouw; stelplicht verweerder.
• Zoals Cozzmoss ook met voorbeelden ten aanzien van alle 43 artikelen genoegzaam heeft geadstrueerd, geven deze artikelen er voldoende blijk van dat de makers daarin creatieve keuzes hebben gemaakt met betrekking tot de woordkeus en (zins)opbouw.
De rechtbank heeft verder in verband met het oorsponkelijkheidsvereiste miskend dat op Remie Consultants de stelplicht en bewijslast rusten dat de onderhavige artikelen (los van de nieuwsinhoud), waar het de auteursrechtelijk beschermde trekken ervan betreft, zijn ontleend aan eerdere werken van derden. Dat dit laatste het geval is, heeft Remie Consultants onvoldoende onderbouwd, zodat het ervoor moet worden gehouden dat de onderhavige bijdragen (oorspronkelijke) werken in de zin van de Auteurswet zijn.

€ 8.303,14 schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding a factor 1,25 plus administratiekosten vaststelling inbreuk € 1.128,50
• schadevergoeding, begroot op grond van een vergoeding per woord van € 0,47, vermenigvuldigd met (na vermindering van eis) een factor 1,25. Daarnaast heeft Cozzmoss vergoeding van haar administratiekosten gevorderd, ten bedrage van € 1.128,50 exclusief btw, waarop zij aanspraak maakt als kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid (de inbreuken) als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub b BW.

1019h Rv proceskosten: € 8.355,47 (eerste aanleg) en € 7.026,50 (hoger beroep).

IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss v Remie Consultants