Toelaatbare beeldcitaten op ihvbreda.nl

24-01-2013 Print this page
IEPT20130114, Rb Oost-Nederland, Beeldcitaten ihvbreda.nl


Toelaatbare beeldcitaten zonder naamsvermelding: nieuwsoverzichten bestaande uit klein deel van tekst van nieuwsbericht incl. bijbehorende nieuwsfoto in miniatuurformaat.

AUTEURSRECHT

Toelaatbare beeldcitaten zonder naamsvermelding:
• Nieuwsoverzichten bestaande uit klein deel van tekst van nieuwsbericht incl. bijbehorende nieuwsfoto in miniatuurformaat;
Gelet hierop kunnen de foto’s samen met de daarbij behorende tekst in het nieuwsoverzicht op de website van [gedaagde partij] redelijkerwijs beschouwd worden als een geheel dat ertoe strekt om aan de lezer een indruk van de desbetreffende nieuwsartikelen te geven.
• Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat, ook al was op de bronwebsite de naam van [eisende partij] als de maker van een of meer foto’s vermeld, dan nog van [gedaagde partij] in dat geval redelijkerwijs niet kon worden verwacht om naast de bronvermelding, die bij alle beeldcitaten duidelijk was opgenomen, ook de naam van [eisende partij] als de maker van de foto(‘s) te vermelden. Daartoe acht de kantonrechter redengevend dat gelet op de context van een nieuwsoverzicht waarbinnen de foto’s van [eisende partij] als beeldcitaten zijn opgenomen, de geautomatiseerde wijze waarop het nieuwsoverzicht wordt gevoed, en het doel en de strekking van het nieuwsoverzicht om de lezer via de hyperlink door te sturen naar de oorspronkelijke nieuwsbron met het volledige nieuwsbericht en de bijbehorende foto, alwaar de naam van [eisende partij] als de maker van de foto zou staan vermeld, de lezer op een vrij eenvoudige en vanzelfsprekende wijze bekend zou raken met de naam van [eisende partij] als de maker van de foto.

IEPT20130114, Rb Oost-Nederland, Beeldcitaten ihvbreda.nl