Geen dwangsommen verbeurd door plaatsen 'Privatescan is marktleider' op persoonlijk LinkedIn profiel

04-02-2013 Print this page
IEPT20130122, Rb Oost-Nederland, Privatescan v Prescan

Executiegeschil. Geen dwangsommen verbeurd door het plaatsen van de eerder onrechtmatig beoordeelde mededeling ‘Privatescan is marktleider’ op persoonlijk LinkedIn profiel van directeur van Privatescan: overtreding van ondergeschikte aard.

PUBLICATIE - EXECUTIEGESCHIL


[Eiser sub 1] heeft bovendien – onbetwist – aangevoerd dat er sinds het vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage (vrijwel) geen consumenten op zijn LinkedIn profiel hebben gekeken, maar dat het profiel voornamelijk is bezocht door Prescan en door de deurwaarder die door Prescan is ingeschakeld. Nadat Prescan [eiser sub 1 c.s.] op de hoogte stelde van de zinsnede op het LinkedIn profiel, heeft [eiser sub 1 c.s]. de zinsnede bovendien direct verwijderd.

 

IEPT20130122, Rb Oost-Nederland, Privatescan v Prescan