Geen dwangsommen verbeurd: gebruik JACOBUS in URL is geen merkgebruik

06-03-2013 Print this page
IEPT20130305, Hof Arnhem-Leeuwarden, Januskachels
(Met dank aan Mr. J. Gevers, De Haan Advocaten & Notarissen)

Executiegeschil. Geen dwangsommen verbeurd: 't Stokertje heeft het verbod tot ieder gebruik van het woordmerk JACOBUS niet overschreden. Gelet op het verwoorde doel van het verbod strekt het verbod zich niet uit tot gebruik van het teken JACOBUS in de URL (webadres); zonder nadere toelichting valt niet in te zien hoe dit gebruik is te beschouwen als merkgebruik. Uit het algemene verbod volgt niet zonder meer de verplichting om Google te instrueren de URL en de achterliggende website te laten verwijderen. Nu het verbod beperkt dient te worden uitgelegd, is er zonder nadere onderbouwing ook geen reden om aan te nemen dat de uitputtingsregel van artikel 2.23 BVIE niet van toepassing is.   

MERKENRECHT - EXECUTIEGESCHIL

Vervolg op IEPT20120315, waarin de vorderingen van ’t Stokertje tot staking van de executie van het bodemvonnis van 28 september 2011 (IEPT20110928) en opheffing van het executoriale beslag zijn afgewezen. De gewijzigde vordering van ’t Stokertje in hoger beroep komt neer op staking van het innen van dwangsommen die zij door overtreding van het verbod tot ieder gebruik van het woordmerk JACOBUS, zou hebben verbeurd. De vorderingen worden toegewezen: ’t Stokertje heeft het verbod niet overtreden en derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Het hof stelt voorop dat het gegeven verbod beperkt uitgelegd moet worden. In het bodemvonnis is geoordeeld dat ’t Stokertje met het gebruik van het teken JACOBUS op stokertje.nl voor waren waarvoor het woordmerk van Smeedatelier De Jong is ingeschreven, merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20(1)(a) BVIE heeft gemaakt. Het doel van het verbod was derhalve om ’t Stokertje te dwingen iedere verwijzing naar het teken JACOBUS op haar website te verwijderen; daaronder viel ook het gebruik van het teken als link op stokertje.nl naar (...) Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel waar door ‘t Stokertje kachels werden aangeboden. Gelet op het verwoorde doel oordeelt het hof thans dat het verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik van het teken JACOBUS in de URL (het webadres) van stokertje/merken/Houtkachels/Alles-over-Jacobus. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien hoe het gebruik van het teken in het webadres is te beschouwen als merkgebruik.

Voorts is het hof van oordeel dat uit het algemene verbod om ieder gebruik van het teken JACOBUS te staken niet zonder meer de verplichting volgt om Google te instrueren de URL en de achterliggende  website te laten verwijderen (ro 3.9). Nu het verbod beperkt dient te worden uitgelegd, is er zonder nadere onderbouwing ook geen reden om aan te nemen dat de uitputtingsregel van artikel 2.23 BVIE niet van toepassing is (ro. 3.13).

1019h Rv proceskosten: € 8.680,89.


IEPT20130305, Hof Arnhem-Leeuwarden, Januskachels