Verwarringsgevaar tussen SiteSupport(.nl) en SiteSupport(.com) voor ICT-diensten

06-03-2013 Print this page
IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, SiteSupport v Advasu
(Met dank aan Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur)

Sprake van handelsnaamgebruik, niet slechts merkgebruik: Advasu is de naam SiteSupport blijven gebruiken als domeinnaam sitesupport.com voor een site die haar onderneming positioneert en die niet eenduidig herkenbaar is als slechts een site voor één product. Door dit handelsnaamgebruik is verwarring bij het relevante publiek te duchten. Het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, is tevens onrechtmatig, nu het gevaar bestaat dat het publiek in verwarring geraakt in die zin dat zij kan menen dat er verband bestaat tussen beide bedrijven. Bevel tot staking gebruik van handelsnaam en tot overdracht van de domeinnaam.  

HANDELSNAAMRECHT

Eiseres SiteSupport exploiteert onder de handelsnaam SiteSupport landelijk een onderneming, die zich richt op het ontwikkelen van (maatwerk)software en websites en het aanbieden van advies- en consultancydiensten met betrekking tot deze producten. Eiseres gebruikt hiervoor haar website onder de domeinnaam sitesupport.nl. Advasu is onder de naam SiteSupport Services een soortgelijke onderneming gestart, heeft het Beneluxbeeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd en maakt gebruik van de domeinnaam sitesupport.com. Eiseres vordert nu staking van ieder gebruik van de handelsnaam van SiteSupport of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam, evenals staking van het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu.

De vorderingen worden door de voorzieningenrechter toegewezen. De stelling van Advasu dat zij SiteSupport slechts als merk (voor haar product) gebruikt en niet als handelsnaam, wordt verworpen. Vaststaat dat Advasu die naam is blijven gebruiken als domeinnaam sitesupport.com voor een site die haar onderneming positioneert en die niet eenduidig herkenbaar is als slechts een site voor één product. Advasu heeft tot heden slechts dit éne product met de naam SiteSupport. Dit veroorzaakt temeer dat productnaam en handelsnaam voor het publiek samenvallen en niet onderscheiden worden. Door dit handelsnaamgebruik van Advasu is verwarring bij het relevante publiek te duchten.

Ook wordt het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, als onrechtmatig geoordeeld omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen beide bedrijven. Overdracht van de domeinnaam wordt bevolen: “Het deponeren van de domeinnaam sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport.”

IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, SiteSupport v Advasu