€ 118,08 schadevergoeding voor integraal en zonder toestemming plaatsen van artikel Trouw

22-03-2013 Print this page
IEPT20130311, Rb Midden-Nederland, Cozzmoss v Uwvergelijkingsite

Auteursrechtinbreuk door gedaagde op zijn website uwzorgverzekeringsite.nl: artikel van Trouw integraal en zonder toestemming openbaar gemaakt. Schadevergoeding van € 118,08, gebaseerd op gederfde gebruiksvergoeding van € 0,36 per woord. Verhoging van schadebedrag met factor 1,25 afgewezen. Administratiekosten van € 150,00 ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid wel toegewezen.1019h Rv proceskosten: € 850,48.

AUTEURSRECHT

Cozzmoss heeft geconstateerd dat gedaagde op zijn website uwzorgverzekeringsite.nl (waar verschillende zorgverzekeringen kunnen worden vergeleken) een artikel van Trouw openbaar heeft gemaakt en vordert nu, namens Trouw, schadevergoeding. De vordering van Cozzmoss wordt toegewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Cozzmoss voldoende gesteld en onderbouwd om aan te kunnen nemen dat het artikel integraal en zonder toestemming van Trouw op de website van gedaagde heeft gestaan (overgelegde screenshots) en dat Trouw als gevolg van de geconstateerde inbreuk schade heeft geleden (afbreuk aan exclusiviteit van het artikel). 

Voor de schadebegroting wordt aangeknoopt bij de gebruikelijke gebruiksvergoeding van Trouw van € 0,36 per woord, wat neerkomt op een totaalbedrag van € 118,08. Verhoging van het schadebedrag met de factor 1,25 wordt afgewezen, nu onvoldoende is gebleken dat Trouw een hogere schade lijdt dan de gederfde gebruiksvergoeding en verhoging ter preventie tegen toekomstige auteursrechtinbreuk zou neerkomen op een boete, waarvoor binnen het kader van artikel 27 Aw geen plaats is. De administratiekosten van € 150,00 ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid en de artikel 1019h proceskosten van € 850,48 worden eveneens toegewezen.

IEPT20130311, Rb Midden-Nederland, Cozzmoss