Geen verbod uitzending over scouts voor modellbureaus

17-01-2024 Print this page
IEPT20130315, Rb Amsterdam, Excellent Teamspirit v SBS/Noordkaap

Voorziening verbod van uitzending geweigerd. Scouts voor modellenbureaus vragen inschrijfgeld en doen een fotoshoot zonder opdrachtgevers te hebben. Voldoende onherkenbaar in beeld, geen woonplaats en onduidelijke stem. De door eiser tijdens het gesprek gegeven antwoorden en het inzicht dat dit geeft in de werkwijze van eiser, dan wel Excellent Teamspirit, zou zonder het gebruik van de verborgen camera niet zijn verkregen.


PUBLICATIE & PRIVACY

 

SBS c.s. stelt dat zij met dit programmaonderdeel de wijze waarop malafide modellenbureaus (scouts) jonge meisjes een rad voor de ogen draaien door hen ten onrechte een carrière als (top)model voor te spiegelen aan de orde wil stellen. In het bijzonder ten aanzien van eiser stelt SBS c.s. dat hij, al dan niet onder het pseudoniem, meisjes benadert voor het werk als (top)model, dat die meisjes bij inschrijving de helft van het inschrijfgeld betalen (het inschrijfgeld varieert tussen de €130 en €250) betalen, dat vervolgens een fotoshoot wordt gemaakt, dat daarna het overige inschrijfgeld betaald moet worden, maar dat Excellent Teamspirit geen opdrachtgevers heeft en dat de meisjes daarom nooit als model werk zullen krijgen en hun inschrijfgeld kwijt zijn. [eiser] heeft betwist dat Excellent Teamspirit een malafide modellenbureau is. Hij vordert daarom onder meer een verbod van uitzending van het voormelde programmaonderdeel.


Bij de belangenafweging wordt voorop gesteld dat uit de ter terechtzitting getoonde opnames blijkt, dat tijdens de volledige uitzending het gezicht van [eiser] ‘gewiped’ is, dat wil zeggen onherkenbaar in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt [eiser] in de uitzending aangeduid als [eiser] of met het pseudoniem [pseudoniem] , maar wordt zijn echte achternaam daarin niet, althans niet volledig, genoemd. Verder worden in de uitzending geen uitspraken gedaan over woonplaats van [eiser] . Het geluid van de opnames is verder van matige kwaliteit en wordt daarom doormiddel van ondertiteling (beter) verstaanbaar gemaakt. Gegeven de matige geluidskwaliteit en het onherkenbaar gemaakte gezicht, heeft [eiser] zijn stelling dat hij zal worden herkend onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat mogelijk naaste familie of vrienden van [eiser] hem na de opnames zullen herkennen, doet daar niet aan af. Voorts blijkt uit de getoonde beelden dat [eiser] zich met argumenten verweert tegen het beeld dat [naam 1] hem met betrekking tot zijn werkzaamheden voorhoudt. Hem worden geen specifieke strafrechtelijke verwijten gemaakt.

 

De opnamen van [eiser] zijn gedeeltelijk gemaakt met een verborgen camera. [eiser] heeft in dat verband aangevoerd dat volgens de richtlijnen van de Raad voor de Journalistiek, in beginsel de eisen van hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is worden overschreden door het maken en openbaren van opnamen die zijn gemaakt met verborgen apparatuur en zonder toestemming of medeweten van de betrokkene en dat een afwijking van die norm volgens deze Raad slechts toelaatbaar kan zijn, wanneer zwaarwichtige redenen van algemeen belang dit rechtvaardigen.

Voort is van belang dat [eiser] , ondanks dat hij daarnaar ter terechtzitting uitdrukkelijk bevraagd is, geen opdrachtgevers van Excellent Teamspirit heeft genoemd. Het ernstige verwijt dat [eiser] door SBS c.s. wordt gemaakt, te weten, dat hij de gescoute meisjes bij inschrijving laat betalen, maar daar geen follow up aan geeft door opdrachtgevers voor hen te vinden en dat de desbetreffende meisjes daarmee hun inschrijfgeld kwijt zijn, heeft [eiser] aldus niet ontzenuwd. Dit alles afwegende is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van SBS c.s. op uitzending van de beelden zwaarder moet wegen dan de daartegenover staande belangen van [eiser] .

 

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

 

ECLI:NL:RBAMS:2013:9967