Geen modelinbreuk: Bereila-dispenser bestaat niet uit één behuizing

24-05-2013 Print this page
IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila

Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op modelrecht voor uiterlijk van Hovicon Continental: dikke cilinder (voor de saus) en dunne cilinder (spuitelement) van de dispenser zijn niet opgenomen in één behuizing, terwijl dit karakteristiek is voor het model. In combinatie met overige verschillen (waaronder een wezenlijk anders vormgegeven deksel) maakt dit dat geen inbreuk wordt gemaakt. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden.

MODELRECHT - AUTEURSRECHT

Zowel Hovicon als Bereila houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verhandelen van ‘saussystemen’, waaronder dispensers voor mayonaise en fritessaus die worden gebruikt in horecagelegenheden. Eiseres Hovicon heeft een Gemeenschapsmodel voor het uiterlijk van haar dispenser “Hovicon Continental” en meent dat de door gedaagde Bereila voor Remia ontwikkelde dispensers inbreuk maken op haar modelrecht en auteursrecht. Hovicon vordert dan ook een inbreukverbod en opgave van gegevens over de productie en verhandeling van de Bereila-dispenser.

De op het modelrecht gebaseerde vorderingen moeten naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden afgewezen, omdat de Bereila-dispenser een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker (inkoper bij sausfabrikant/medewerker van een horecabedrijf) dan het model. In tegenstelling tot het model zijn bij de Bereila-dispenser de dikke cilinder (voor de saus) en de dunne cilinder (spuitelement) niet opgenomen in één behuizing, terwijl dit karakteristiek is voor het model. In combinatie met andere verschillen tussen de dispenser en het model (onder meer een wezenlijk anders vormgegeven deksel) maakt dit dat geen inbreuk wordt gemaakt op het modelrecht van Hovicon.

Ook op basis van de overig aangevoerde grondslagen kunnen de vorderingen niet worden toegewezen. Om dezelfde redenen waarom de Bereila-dispenser niet onder de beschermingsomvang van het modelrecht valt, kan de dispenser niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijke verveelvoudiging of slaafse nabootsing van de Hovicon Continental (deze is namelijk identiek aan het model).

1019h Rv proceskosten: € 18.811,27.

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila