Merkinbreuk door gebruik van domeinnaam systek.nl als doorlink

21-06-2013 Print this page
IEPT20130614, Rb Den Haag, Systec Designs
(Met dank aan Lars Bakers en Astrid Sixma, Bingh Advocaten)

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Systec Designs' en 'Systek': grote mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen kenmerkende bestanddeel 'Systec' en jongere handelsnaam 'Systek'. Verder sprake van in grote mate gelijke aard van ondernemingen en overlap in geografische gebied waarop partijen zich richten. Gebruik van domeinnaam systek.nl als doorlink naar website van gedaagde waarop nieuwe handelsnaam 'Inno 3D' wordt gebruikt, is geen handelsnaamgebruik. Dit gebruik is echter wel aan te merken als gebruik ter onderscheiding van diensten die op de website worden aangeboden, zodat gezien de grote mate van overeenstemming tussen het merk SYSTEC en de domeinnaam en feit dat domeinnaam in verband met identieke waren wordt gebruikt, sprake is van verwarringsgevaar en merkinbreuk.

HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT

Eiseres Systec Designs drijft onder de handelsnaam “Systec Designs’ een onderneming die zich bezig houdt met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en is rechthebbende op het Benelux woordmerk “SYSTEC”. Gedaagde heeft tot medio maart 2013 een onderneming gedreven onder de handelsnaam ‘Systek’ en is houder van de domeinnamen systek.nl en systec.nl. Systec Designs vordert een verbod op inbreuk op haar handelsnaam- en merkrechten en overdracht van de domeinnamen. De vorderingen worden toegewezen.

Bij de mondelinge behandeling heeft gedaagde aangeboden om de domeinnaam systec.nl over te dragen, zodat de vordering tot overdracht van die domeinnaam als onbestreden wordt toegewezen. Verwarringsgevaar tussen de handelsnamen ‘Systec Designs’ en ‘Systek’ wordt door de voorzieningenrechter aangenomen: er is sprake van een grote mate van auditieve, begripsmatige en visuele overeenstemming tussen het meest kenmerkende bestanddeel van de oudere handelsnaam, ‘Systec’, en de handelsnaam ‘Systek’. Ook de aard van beide ondernemingen is in grote mate gelijk: beide partijen zijn actief in de branche voor elektrotechnische apparatuur, ook al voeren zij activiteiten uit in een ander deel van de productieketen. Bovendien is er ook overlap in het geografische gebied waarop partijen zich richten (Systec richt zich op heel Nederland, Systek op de regio Westland en Den Haag).

Het huidige gebruik van de domeinnaam systek.nl vormt geen gebruik als handelsnaam, nu het publiek dat gebruik niet zal opvatten als de naam waaronder de gedaagde de onderneming voert, aangezien de domeinnaam doorlinkt naar de website waarop de nieuwe handelsnaam Inno 3D van gedaagde wordt gevoerd. Dit gebruik valt echter wel aan te merken als gebruik ter onderscheiding van de diensten die op de website worden aangeboden, omdat de domeinnaam doorlinkt naar de website van gedaagde. Hierdoor ontstaat een verband tussen de domeinnaam en de diensten waarvoor gedaagde op zijn website reclame maakt. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen het merk SYSTEC en deze domeinnaam en het feit dat de domeinnaam in verband met identieke waren wordt gebruikt, is er sprake van verwarringsgevaar zodat ook het merkenrechtelijke verbod toewijsbaar is.

1019h Rv proceskosten: € 11.293,55.

IEPT20130614, Rb Den Haag, Systec Designs