Multi Tasking maakt inbreuk op auteursrechten Informa c.s. door openbaarmaking van Software

Print this page 28-06-2013
IEPT20130619, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Inbreuk auteursrecht door ongeautoriseerd installeren software bij 17 advocatenkantoren op 108 gebruikersplekken.Bestuurdersaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen

AUTEURSRECHT

Zie ook IEPT20111115 (vzr). Informa (eiser) exploiteert het door A ontwikkelde software programma Cicero. In 1991 hebben Informa en Multi Tasking (gedaagde) een overeenkomst gesloten met betrekking tot de distributie van Cicero software door Multi Tasking in Nederland. In 2006 is Informa c.s. voor het eerst gebleken dat Multi Tasking de Cicero software bij meer gebruikers had geïnstalleerd dan zij had gemeld bij Informa. Informa c.s. meent dat Multi Tasking inbreuk heeft gemaakt op aan hen toekomende auteursrechten, door de Cicero software openbaar te maken en te verveelvoudigen zonder toestemming van Informa.

IEPT20130619, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

(kopie origineel vonnis)