Verwarringsgevaar tussen Le Salon-handelsnamen voor kapperszaken

26-06-2013 Print this page
IEPT20130621, Rb Amsterdam, Le Salon
(Met dank aan Anja Dekhuijzen, Whitebridge)

Registratie van handelsnaam is voor voeren van handelsnaam geen vereiste. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Le Salon en Le Salon Hairstyling enerzijds en LE SALON en LE SALON amsterdam anderzijds: kenmerkende bestanddeel is Le Salon, wat geen generieke term is die aard van onderneming weergeeft. Bovendien is aard van ondernemingen van partijen gelijk (kapperswerkzaamheden), bedienen partijen zich van dezelfde klantengroep en bevinden ondernemingen zich in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van elkaar. Tevens staking van gebruik van domeinnaam lesalon-amsterdam.nl en hiermee corresponderende e-mailaccount met extensie @lesalon-amsterdam.nl bevolen. 

HANDELSNAAMRECHT

Eiser exploiteert een kapperszaak onder de handelsnamen Le Salon Hairstyling, Le Salon en Le Salon Amsterdam. Gedaagde heeft in 2012 een zaak in Amsterdam geopend, alwaar tevens kappersactiviteiten worden verricht. Op de etalage, de voorgevel en in de winkel staat de naam “LE SALON” met grote letters en daaronder met kleine letters “amsterdam” geschreven. Tevens gebruikt gedaagde de domeinnaam lesalon-amsterdam.nl voor haar website. Eiser vordert nu onder meer staking van elk gebruik van haar handelsnamen en dat gedaagde wordt bevolen genoemde domeinnaam offline te zetten.

De late registratie (9 april 2013) van de handelsnamen Le Salon en Le Salon Amsterdam bij de Kamer van Koophandel door eiser maakt niet dat niet kan worden aangenomen dat eiser al jarenlang voornoemde handelsnamen voert. Registratie is voor het voeren van een handelsnaam immers geen vereiste. Uit de stukken van het geding is voldoende gebleken dat de namen Le Salon en Le Salon Hairstyling door eiser worden gebruikt. Dit geldt niet voor de naam Le Salon Amsterdam. Dit is echter niet zozeer van belang omdat het kenmerkend bestanddeel van de handelsnamen van eiser steeds de term Le Salon is. Onvoldoende aannemelijk is dat Le Salon als een generieke term kan worden beschouwd, die de aard van de onderneming weergeeft. De naam Le Salon verdient met name bescherming vanwege het gebruik van het lidwoord Le; dat geeft de naam karakter.

Verwarringsgevaar tussen de handelsnamen wordt aangenomen. Vast staat dat gedaagde voor haar onderneming vanaf 2012 de namen LE SALON of LE SALON amsterdam gebruikt en in deze benamingen de term Le Salon ook het meest kenmerkende bestanddeel is. Bovendien is de aard van de ondernemingen van partijen gelijk (kapperswerkzaamheden), bedienen partijen zich van dezelfde klantengroep en bevinden de ondernemingen zich in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van elkaar. De geografische aanduiding Amsterdam, het al dan niet gebruik van hoofdletters of de toevoeging hair & skin neemt het verwarringsgevaar niet weg. Gedaagde wordt ook geboden het gebruik van de domeinnaam lesalon-Amsterdam.nl en de hiermee corresponderende e-mailaccount met de extensie @lesalon-amsterdam.nl te staken, nu immers met het gebruik daarvan verwarring kan optreden.

IEPT20130621, Rb Amsterdam, Le Salon Amsterdam