Gebruik rode kleurmerk Lely doet afbreuk aan reputatie van het merk

Print this page 05-07-2013
IEPT20130628, Rb Amsterdam, Lely v Agib
(Met dank aan Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V.)

Agib maakt ongeoorloofde vergelijkende reclame met de uiting "maak eens een prijsvergelijking en laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!". Het gebruik van Agib van een donkeroranje kleur maakt inbreuk op het door Lely ingeschreven rode kleurmerk. Het gebruik van de donkeroranje kleur moet worden beschouwd als een overeenstemmend teken.

MERKENRECHT- RECLAMERECHT

Lely is producent van melkrobots en materialen om de melkrobots te reinigen. Dergelijke reinigingsmiddelen worden eveneens verkocht door Agib. Voor deze reinigingsmiddelen heeft Agib de volgende reclame-uiting geplaatst: “Reiniging van melkrobots. Hiervoor hebben wij geschikte middelen die al jaren succesvol worden toegepast: (chloorvrije) reinigingsmiddelen, borstelreiniger en spenensprays. Maak eens een prijsvergelijking en laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!” Naast deze tekst is een foto van een melkrobot afgebeeld, welke gedeeltelijk rood is ingekleurd. Daarvoor is dezelfde kleur rood gebruikt als waarvoor Lely een kleurmerk heeft ingeschreven. Agib heeft na correspondentie met Lely deze kleur aangepast naar donkeroranje.

In dit geschil heeft Lely onder meer een beroep gedaan op misleiding en ongeoorloofde vergelijkende reclame. De voorzieningenrechter acht het laatste gedeelte van de reclame (“laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!”) onrechtmatig, omdat de concurrenten van Agib in deze uitlating impliciet worden genoemd en hierdoor sprake is van vergelijkende reclame (artikel 6:194a BW).

Met betrekking tot het door Lely ingeschreven kleurmerk, oordeelt de rechter dat voldoende aannemelijk is dat een melkveehouder de kleur rood met Lely zal associeren. Het merk heeft dus voldoende onderscheidend vermogen. Dit zal leiden tot het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit de associatie met het merk van Lely, dan wel het doen van afbreuk aan de reputatie van dat merk. Het gebruik van de donkeroranje kleur moet worden beschouwd als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. (r.o. 4.14).

De rectificatie die Lely heeft gevorderd acht de voorzieningenrechter alleen noodzakelijk voor de reclame-uiting die onrechtmatig is.

IEPT20130628, Rb Amsterdam, Lely v Agib