€ 513 schadevergoeding voor plaatsen van foto op website zonder toestemming en naamsvermelding

05-08-2013 Print this page
IEPT20130722, Rb Midden-Nederland, Foto voor microfoon

Schadevergoeding van € 513 voor plaatsen van foto op website zonder toestemming en naamsvermelding: gederfde licentievergoeding minus 25% korting en opslag van 25% als vergoeding voor geleden schade vanwege vermindering exploitatiemogelijkheden als gevolg van ontbreken naamsvermelding en verminking foto. 1019h Rv proceskosten: € 1695,37.
 
AUTEURSRECHT

Eiser drijft een communicatieadviesbureau en exploiteert in dat kader eigen en door medewerkers en derden gemaakte foto’s, waaronder “foto voor microfoon”. Op de website van gedaagde is deze foto vervolgens zonder toestemming van en zonder vermelding van de maker geplaatst bij het artikel “Voetballers en hun taalgebruik”.  Eiser vordert een schadevergoeding van € 750.

Nu tussen partijen vast staat dat de foto op 6 januari 2011 zonder toestemming en zonder vermelding van de maker op de website van gedaagde is geplaatst en daarmee openbaar is gemaakt, is er sprake van inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van de maker. Het gestelde ontbreken van kwade opzet aan de zijde van gedaagde noch het door gedaagde gestelde dat de foto slechts in klein formaat op de website is geplaatst als decoratie bij het artikel en in deze verminkte vorm op tientallen andere websites staat, doet hier aan af. Schade wordt aangenomen op grond van het onvoldoende bestreden commerciële gebruik van de foto en wordt begroot aan de hand van de gebruikelijke licentievergoeding conform de tarieven van de Stichting Foto Anoniem.

De gederfde licentievergoeding komt op een bedrag van € 384,75: de gebruikelijke licentievergoeding van € 513 voor een foto van 150 bij 150 pixels, dat meer dan een jaar is openbaar gemaakt op een Nederlandstalige website met een .nl domeinnaam, minus de vermelde korting van 25%, aangezien eiser heeft erkend dat de foto niet steeds op de homepage heeft gestaan.  De kantonrechter acht het redelijk om naast dit bedrag een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor de geleden schade vanwege de gestelde vermindering van de exploitatiemogelijkheden als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de verminking van de foto, zodat de door gedaagde te vergoeden schade neerkomt op een bedrag van € 513. 1019h Rv proceskosten: € 1.695,37.

IEPT20130722, Rb Midden-Nederland, Foto voor microfoon