Distributie in Nederland gezien direct mailing en website van Dimensione

Print this page 17-09-2013
IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
(Met dank aan Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven Advocaten )

Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

AUTEURSRECHT – MERKENRECHT – RECLAMERECHT

Vervolg op IEPT20100714 (rb). Cassina vordert in dit geding een verklaring voor recht dat Dimensione in Nederland inbreuk maakt op de auteursrechten op de meubelmodellen van Le Corbusier en Gerrit Th. Rietveld, een verbod op iedere inbreuk op die auteursrechten en op de merkrechten LE CORBUSIER en/of GERRIT Th. RIETVELD, en een verbod op het doen van misleidende uitlatingen in Nederland betreffende het openbaar maken van verveelvoudigingen van voornoemde meubelmodellen. De rechtbank heeft de vorderingen van Cassina grotendeels toegewezen. De hiertegen gerichte grieven van Dimensione falen en het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

Het betoog van Dimensione dat haar handelen niet aangemerkt kan worden als distributie in de zin van artikel 4(1) Auteursrechtrichtlijn, nu in haar verkoopmodel de transactie volledig plaatsvindt in Italië en de onderhavige meubelmodellen hier tot 2001 en ook nadien op grond van het overgangsrecht vrijelijk verhandeld mogen worden, wordt niet gevolgd. Afgemeten aan het HvJEU-arrest Donner (IEPT20120621) kan in de omstandigheden van het geval worden vastgesteld dat de distributie in Nederland plaatsvindt: de direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin wordt expliciet vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op de website Nederland worden aangevinkt als land van levering.

Merkinbreuk in de zin van artikel 2.20(1)(b) BVIE wordt ook aangenomen: het verweer dat Dimensione de aanduidingen Le Corbusier en Rietveld op haar website en in haar mailing en catalogus uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt (als verwijzing naar de ontwerpers van de door haar aangeboden meubelmodellen) faalt. Dimensione gebruikt de namen van de ontwerpers onmiskenbaar om het publiek duidelijk te maken dat de door haar aangeboden meubelmodellen gelijk zijn aan de meubelontwerpen van Le Corbusier en Rietveld. Nu er sprake is van auteursrechtinbreuk zijn de mededelingen van Dimensione, waarin zij suggereert dat haar handelen geoorloofd is en dat het originele meubelmodellen betreft, door de rechtbank terecht als onrechtmatig jegens Cassina aangemerkt. 

Het hof acht wel de door de rechtbank bij de schadebegroting gehanteerde verhouding 2:1 inzake gerealiseerde en gemiste verkopen te hoog geschat en zal uitgaan van een verhouding van 3:1, zodat de gederfde winst € 22.279 bedraagt. Nu deze zaak in twee eerdere instanties in kort geding aan de orde is geweest acht het hof het redelijk en evenredig om in dit bodemgeschil in hoger beroep gelijke aansluiting te zoeken bij het indicatietarief zoals de rechtbank in eerste aanleg: € 20.000.

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina