Geen onrechtmatige nabootsing van uiterlijke kenmerken van officiële Ajax merchandise

23-10-2013 Print this page
IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax
(Met dank aan Joël van der Goen, Van der Goen Advocaten)

Rood-wit beeldmerken van Ajax zijn geldig: gaat niet om abstracte kleurcombinatiemerken, maar om kleuren rood en wit aangebracht in concrete grafische voorstelling. Geen merkinbreuk: vesten vertonen onvoldoende gelijkenis met rood-wit merken, nu beschermingsomvang van deze merken gerelateerd is aan concrete grafische voorstelling ervan. Geen onrechtmatige nabootsing van uiterlijke kenmerken van officiële merchandising producten van Ajax: vest van geïntimeerde houdt voldoende afstand (vermelding van naam Ajax en hoofd van mythologische held Ajax ontbreken), zodat van een misleiding van in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken.

MERKENRECHT – ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

Vervolg op IEPT20110629 (rb). In dit vonnis heeft de rechtbank geïntimeerde bevolen om het in de handel brengen van de vesten, die gelet op de kleuren, de opdruk “pride of Mokum”, de label en prijskaartjes een verband leggen met de voetbalclub AFC Ajax, te staken. In reconventie heeft de rechtbank een tweetal beeldmerken van Ajax, de rood-wit merken, nietig verklaard. Ajax komt met haar grieven op tegen dit laatste oordeel. De grieven van Ajax slagen deels en het bestreden vonnis wordt vernietigd.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven rood-wit beeldmerken rechtsgeldig zijn: het gaat hier immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken, maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling zodat aan de eisen van artikel 2.1(1) BVIE is voldaan. De gevorderde nietigverklaring moet daarom alsnog worden afgewezen. Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang van deze merken is gerelateerd aan de concrete grafische voorstelling daarvan. De betreffende vesten van geïntimeerde vertonen echter onvoldoende gelijkenis met de rood-wit merken van Ajax om tot relevante overeenstemming en dus inbreuk te concluderen, zodat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van Ajax terecht zijn afgewezen.

Ten aanzien van de vordering gebaseerd op nabootsing van de onderscheidende kenmerken van de officiële merchandising producten van Ajax oordeelt het hof dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren, ook niet indien daardoor een verband wordt gelegd met Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum, te meer nu deze versierselen in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met de stad Amsterdam. Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/uiterlijke kenmerken van de producten van een concurrent onrechtmatig zijn, maar het hof oordeelt dat de onderhavige vest van geïntimeerde voldoende afstand houdt (de vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de mythologische held Ajax ontbreken). Van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek kan niet worden gesproken. In het licht hiervan is redelijkerwijs uitgesloten dat sprake is van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiet van Ajax en valt evenmin te verwachten dat Ajax reputatieschade zal ondervinden. De vorderingen van Ajax in conventie zullen alsnog geheel worden afgewezen.

IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax