Eiser kan niet (alleen)recht op handelsnaam "kroegentocht.nl" opeisen

Print this page 04-11-2013
IEPT20131030, Rb Oost-Brabant, VBA Events
(Met dank aan Rens Jan Kramer, Boels Zanders NV)

Stukgelopen samenwerking. Eiser heeft niet (alleen)recht op handelsnaam "kroegentocht.nl", nu pas sprake was van een onderneming toen partijen zijn gaan samenwerken en eiser niet heeft onderbouwd dat hij reeds voor samenwerking met VBA onder deze domeinnaam op commerciële wijze deel nam aan handelsverkeer. Niet gebleken dat eiser rechthebbende is op voor kroegentochtconcept ontwikkelde huisstijl. VBA voorts aangetoond dat zij in haar nieuwe huisstijl beeldmerk van eiser niet gebruikt. Eiser wordt geboden een brief aan Facebook te versturen met verzoek pagina van VBA terug te plaatsen op internet en zich te onthouden van doen van onnodig grievende mededelingen jegens klanten en relaties van VBA.

HANDELSNAAMRECHT –  AUTEURSRECHT

Partijen zijn gaan samenwerken in het kader van een kroegentochtconcept, bestaande uit het organiseren van kroegentochten. Eiser is houder van de domeinnamen kroegentocht.net en kroegentocht.nl, en van het Beneluxbeeldmerk bestaande uit een groen rond logo met de term Kroegentocht.nl aan de rechterzijde. Nadat de samenwerking is stukgelopen heeft VBA het concept voorlopig voortgezet onder de naam Kroegentocht Nederland, met als domeinnaam kroegentochtnederland.nl en een (inmiddels op verzoek van eiser verwijderde) Facebook-pagina met de naam “Kroegentocht Nederland”. Eiser vordert nu staking van het gebruik van de handelsnaam “kroegentocht Nederland.nl” en van het Twitter account “Kroegentocht_nl” door VBA in al haar (promotionele) uitingen, evenals staking van het gebruik van promotiemateriaal dat gelijkenis vertoont met de door eiser ontwikkelde huisstijl in het kader van zijn kroegentochtconcept. Eiser stelt daartoe dat VBA inbreuk maakt op zijn rechten op de handelsnaam “kroegentocht.nl” en op de IE-rechten op de door hem ontwikkelde huisstijl.

De vorderingen worden afgewezen. Eiser kan niet het (alleen)recht op de handelsnaam “kroegentocht.nl” opeisen, nu er pas sprake was van een onderneming (een naar buiten optredend georganiseerd verband dat op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnam), toen partijen zijn gaan samenwerken. Eiser heeft niet onderbouwd dat hij reeds voor de samenwerking met VBA onder de domeinnaam op commerciële wijze deel nam aan het handelsverkeer. Uit niets blijkt verder dat eiser de speciaal voor het kroegentochtconcept ontwikkelde huisstijl (de geschreven teksten, de vormgeving van de website, het logo en de drankkaarten) heeft ontworpen. Uit de stukken blijkt dat R, een freelancer die voor eiser werkte, en twee werknemers van VBA bij de ontwikkeling van de huisstijl betrokken zijn, zodat R en ook VBA (op grond van artikel 7 Aw) als makers en rechthebbenden worden beschouwd. Hoewel eiser wel rechthebbende is op zijn beeldmerk, heeft VBA aangetoond dat zij in de nieuwe door haar ontwikkelde huisstijl dit beeldmerk niet gebruikt.

In reconventie wordt de gevorderde verklaring voor recht dat VBA met het gebruik van haar bedrijfsnaam “kroegentocht Nederland.nl” en van haar logo geen inbreuk maakt op enig IE-recht van eiser toegewezen. Eiser wordt eveneens geboden een brief aan Facebook te versturen met het verzoek de pagina van VBA terug te plaatsen op het internet en zich te onthouden van het doen van onnodig grievende mededelingen jegens klanten en relaties van VBA over de wijze waarop de samenwerking tussen partijen is geëindigd en/of anderszins onrechtmatige aard.

IEPT20131030, Rb Oost-Brabant, VBA Events