Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van vaststaande gegevens

03-03-2014 Print this page
IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom
(Met dank aan Leo van Osch, KZO Advocaten)

Onvoldoende feitelijk onderbouwd dat boekwerk (met stamboom) auteursrechtelijk beschermd is: boekwerk of kopie daarvan is niet overgelegd. Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van gegevens die vaststaan en waarin geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt. Geen inbreuk op (eventuele) databankrecht m.b.t. boekwerk: onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van boekwerk heeft gebruikt.

AUTEURSRECHT – DATABANKENRECHT

Eiser is sinds de jaren ’80 bezig geweest met het samenstellen van een stamboom van zijn familietak en heeft deze stamboom in een boekwerk afgedrukt. Gedaagde heeft in 2012 deze stamboom op geneanet.org geplaatst. Eiser stelt dat gedaagde hiermee inbreuk maakt op zijn auteursrechtelijk beschermde stamboomgegevens uit het boekwerk dan wel op zijn databankrecht met betrekking tot het boekwerk. De hierop gebaseerde vorderingen van eiser worden afgewezen.

De stelling van eiser dat het boekwerk als geheel auteursrechtelijk is beschermd, is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Eiser heeft namelijk niet het volledige boekwerk, of een kopie daarvan, overgelegd. De in het boekwerk opgenomen stamboom komt evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: een stamboom betreft immers een opsomming van gegevens die vaststaan en waarin dus geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt, omdat anders de stamboom incorrect of onvolledig is. Verder valt niet in te zien dat het verbinden van de gegevens en het trekken van conclusies uit de voorhanden zijnde gegevens enige creatieve arbeid vereist. De keuze of rangschikking van stamboomgegevens vormt geen intellectuele schepping. Tot slot wordt ook geen inbreuk op het (eventuele) databankrecht van eiser op het boekwerk aangenomen: eiser heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van het boekwerk heeft gebruikt. Aangezien gedaagde geen opgave heeft gedaan van de door haar werkelijk gemaakte kosten, worden de proceskosten conform het gebruikelijke liquidatietarief begroot op € 600.

IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom