Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers

Print this page 04-03-2014
IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas

(Met dank aan Charles Gielen (NautaDutilh) en Lincoln Gomez (Gomez & Bikker).

Geen auteursrechtinbreuk op ontwerpen HAVAIANAS-slippers: niet alle ARUBIANAS-slippers vertonen dezelfde combinatie van door eiseres bedoelde kenmerken (zoals vorm en patroon van voetbed en zool). Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers: sterke visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis.

AUTEURSRECHT – MERKENRECHT

Eiseres Alpargatas is houdster van het woord-/beeldmerk HAVAIANAS en brengt sinds 2009 onder dit merk slippers op de Arubaanse markt. Gedaagden brengen sinds eind 2012 slippers en strandkleding op de Arubaanse markt onder het merk ARUBIANAS en zijn houder van dit beeldmerk. Eiseres vordert een verbod op inbreuk op de auteursrechten op de ontwerpen van de HAVAIANAS-slippers en op haar merkrechten.

De auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen, nu deze vordering te ruim is geformuleerd. De vordering is namelijk niet toegespitst op één of meer specifieke door gedaagden op de markt gebrachte modellen, zodat zij kennelijk betrekking heeft op alle ARUBIANAS-modellen. Uit de door gedaagden overgelegde producties alsmede de ter zitting getoonde slippers blijkt echter dat niet alle modellen ARUBIANAS-slippers dezelfde combinatie van door eiseres bedoelde kenmerken (zoals de vorm en het patroon op het voetbed en de zool) vertonen. Een of meer van de kenmerken ontbreken op sommige modellen of bevinden zich op een andere plaats op de slipper. Dat de aanwezigheid van één van deze kenmerken of elke combinatie daarvan al voldoende is om auteursrechtinbreuk aan te nemen, heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt. Reeds hierom kan niet van alle modellen ARUBIANAS-slippers worden gezegd dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van eiseres. Voorgaande geldt eveneens voor de vordering met betrekking tot slaafse nabootsing.

Verwarringsgevaar tussen de beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS wordt wel aangenomen: er is sprake van een sterke visuele (vergelijkbare lettertype en ovale omranding), auditieve (uitgang -IANAS) en begripsmatige (verwijzing naar welbekende tropische vakantiebestemming) gelijkenis. Het gerecht houdt het met name voor mogelijk dat bij het publiek de onjuiste opvatting zou kunnen ontstaan dat de onder het merk ARUBIANAS op de markt gebrachte producten lokale varianten zijn van de door eiseres geproduceerde HAVAIANAS-slippers. Het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen; de gevraagde nevenvorderingen worden afgewezen, gelet op het beperkte belang van de Arubaanse markt voor eiseres.

IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas