Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Spruit in company (trainingen)" en "Spruitt"

Print this page 04-02-2014
IEPT20140129, Rb Midden-Nederland, Spruit ICT v Yows
(Met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen)

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Spruit in Company" en "Spruit in company trainingen" enerzijds en "Spruitt" anderzijds: handelsnamen wijken in geringe mate van elkaar af, nu teksten "in Company" en "in company trainingen" beschrijvend zijn voor aard van onderneming, en partijen voeren gelijksoortige activiteiten uit gericht op dezelfde doelgroep (verlenen van trainingen aan bedrijven). Hieraan doet niet af dat partijen andere vestigingsplaats hebben. Uit enkele omstandigheid dat naam als merk wordt gedeponeerd, volgt niet zonder meer dat onderneming ook feitelijk wordt gedreven onder gedeponeerde naam. Compensatie van 1019h Rv proceskosten.

HANDELSNAAMRECHT

Spruit ICT, een trainingsbureau, voert vanaf haar oprichting in 1981 de handelsnamen “Spruit in Company” en “Spruit in company trainingen”. Yows c.s. hebben in 2012 het woordmerk “Spruitt” bij het BBIE gedeponeerd en zijn vervolgens de handelsnaam “Spruitt”, de website spruitt.nl en het e-mailadres @spruitt.nl gaan voeren resp. gebruiken. Spruit ICT vordert een verbod op inbreuk op haar handelsnaamrechten en nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het Beneluxmerk van Yows c.s.

De rechtbank oordeelt dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnaam “Spruitt” en de door Spruit ICT gevoerde handelsnamen: de handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af, nu de teksten “in Company” en “in company trainingen” beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming die onder die namen wordt gedreven, en partijen voeren gelijksoortige activiteiten uit gericht op dezelfde doelgroep (het verlenen van trainingen aan bedrijven). Hieraan doet niet af dat partijen een andere vestigingsplaats hebben; niet gesteld of gebleken is immers dat partijen slechts opereren in hun vestigingsplaats of dat hun werkgebied elkaar niet kan overlappen.

Onweersproken is dat Yowsa en Yowsim vanaf juni 2012 tot aan 18 maart 2013 hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, zodat vanaf juni 2012 sprake is van handelsnaaminbreuk. Het enkele deponeren van het woordmerk “Spruitt” in maart 2012 leidt niet ertoe dat op een eerder moment dan juni 2012 inbreuk is gemaakt of onrechtmatig jegens Spruit ICT is gehandeld: uit de enkele omstandigheid dat een naam als merk wordt gedeponeerd, volgt immers niet zonder meer dat de betreffende onderneming ook feitelijk wordt gedreven onder de gedeponeerde naam. Hoewel Yowsa en Yowsim hun handelsnaam hebben gewijzigd in “Splintt”, zijn de domeinnaam spruitt.nl en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” nog actief. Het gebruik hiervan vloeit voort uit het gebruik van de inbreukmakende handelsnaam “Spruitt”, zodat dit gebruik gestaakt moet worden.

Het gevorderde inbreukverbod en de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure worden toegewezen. De gevorderde nietigverklaring en doorhaling van het Beneluxmerk “Spruitt” wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen. De 1019h Rv proceskosten worden gecompenseerd, nu elk van de partijen voor de op de handelsnaaminbreuk en nietigheid en doorhaling van het merk gestoelde vorderingen deels als de in het gelijk gestelde en deels als de verliezende partij moet worden beschouwd.

IEPT20140129, Rb Midden-Nederland, Spruit ICT v Yows

(ECLI-versie)