Vormmerk voor sta-zakje noodzakelijk om technische uitkomst te verkrijgen

18-04-2014 Print this page
IEPT20140409, Rb Den Haag, Capri Sun v Van Doorne
(Met dank aan Jaap Bremer, Claudia Zeri, BarentsKrans)

Vormmerk voor sta-zakje noodzakelijk om technische uitkomst te krijgen: voldoet aan functie van een sta-zakje: houder zijn voor vruchtensappen. Geen slaafse nabootsing: door functionele elementen geen sprake van nodeloos nabootsen.

 

MERKENRECHT

 

Bodemprocedure tussen Capri Sun, houdster van een internationaal driedimensionaal vormmerk voor een zogenaamd “sta-zakje” en Van Doorne, importeur en exporteur van frisdranken. Ze biedt onder andere sport drinks aan in een sta-zakje. Capri Sun vordert in conventie staking van het gebruik van haar merk door Van Doorne. Van Doorne stelt in reconventie dat het vormmerk nietig is, omdat alle wezenlijke kenmerken aan een technische uitkomst toe te schrijven zijn. De vorderingen van Capri Sun worden afgewezen.

 

De merkinschrijving vermeldt niet welke kleur het sta-zakje heeft, maar partijen zijn het erover eens zijn dat uit de inschrijving blijkt dat het sta-zakje van reflecterend materiaal is. Hierdoor ziet de rechtbank niet het materiaal, maar de eigenschap van het materiaal, het reflecteren, als wezenlijke eigenschap van het merk. De vorm van de sta-zak is functioneel. De rechthoekige vorm is immers de meest economische vorm om een sta-zak te produceren, omdat deze op een goedkope en efficiënte manier vervaardigd, afgevuld, getransporteerd, aangeboden en geconsumeerd kan worden. De lasnaden zijn nodig om het zakje te vullen en af te sluiten en dat de vorm taps-toelopend is heeft ermee te maken dat het zakje is gevuld met vruchtensapdrank. Dit zorgt ook voor de bolling aan de onderkant.  Het reflecterende materiaal van het zakje is ook functioneel, omdat het de houdbaarheid van de inhoud van het sta-zakje maximaliseert, indien het sta-zakje volledig lucht- en lichtdicht is afgesloten. Van Doorne heeft een octrooi uit 1964 in het geding gebracht, dat volgens de rechtbank bevestigt dat de rechthoekige vorm van het sta-zakjesvormmerk elementen bevat die bijdragen aan de door Van Doorne gestelde technische functie. De rechtbank concludeert dat de elementen uitsluitend functioneel zijn voor de functie van het sta-zakje: een houder zijn voor in dit geval (kinder)vruchtensappen.

 

De slaafse nabootsing vordering van Capri Sun wordt afgewezen, omdat door het feit dat de elementen van het sta-zakje functioneel zijn, er geen sprake kan zijn van nodeloos nabootsen. Het merk wordt nietig verklaard en het gelegde beslag op een aantal sta-zakjes van Van Doorne wordt opgeheven. Capri Sun wordt veroordeeld in de artikel 1019h Rv proceskosten in conventie en reconventie  van € 116.534,50.

 

IEPT20140409, Rb Den Haag, Capri Sun v Van Doorne