De Staat heeft geen belang bij voeging bij procedure tussen Thuiskopie en Acer

Print this page 27-05-2014
IEPT20140422, Hof Den Haag, De Staat en Thuiskopie v Acer
(Met dank aan Aimee van Hattum, Hofhuis Alkema Groen)

Staat geen belang bij voeging bij procedure Thuiskopie v Acer: geen definitieve beslissing over al dan niet verbindendheid AMvB, waardoor rechtspositie Staat niet nadelig wordt beïnvloed door negatieve beslissing. Ongeldigverklaring AMvB zorgt wegens voorlopig karakter er niet voor dat Staat niet aan resultaatverplichting om billijke vergoeding te incasseren heeft voldaan.

PROCESRECHT - VOEGING
 

Voegingsincident. De Staat vordert voeging in de procedure tussen Stichting de Thuiskopie en Acer, waarin de Thuiskopie-AmvB mogelijk onverbindend wordt verklaard wegens non-conformiteit met de Auteursrechtrichtlijn. De vorderingen worden afgewezen.

 

Het hof oordeelt dat de Staat geen belang heeft bij de gevorderde voeging in het geding. In dit kort geding kan geen definitieve beslissing over de al dan niet verbindendheid van de AMvB worden gegeven, waardoor de rechtspositie van de Staat niet door een voor de Thuiskopie ongunstige beslissing nadelig kan worden beïnvloed. Wanneer in hoger beroep in dit kort geding de voor de Thuiskopie ongunstige beslissing zou worden genomen dat de AMvB als ongeldig moet worden beschouwd, dan zou dat, vanwege het voorlopige karakter van die beslissing, niet de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de Staat niet aan haar resultaatsverplichting om een billijke vergoeding te incasseren heeft voldaan. Die voor de Thuiskopie ongunstige beslissing kan daarom de rechtspositie van de Staat niet nadelig beïnvloeden.

 

IEPT20140422, Hof Den Haag, De Staat en Thuiskopie v Acer

(kopie origineel arrest)