Geslaagd in bewijs dat instructie tot omzetting PCT-aanvrage door NOB is ontvangen

14-07-2014 Print this page
IEPT20140709, Rb Den Haag, Pagter v NOB

Pagter is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat haar instructie tot omzetting PCT-aanvrage tijdig is ontvangen in mailbox van NOB bij Cleanport: nu NOB geen uitvoering hieraan heeft gegeven, is zij toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van op haar rustende verplichtingen en aansprakelijk voor daardoor door Pagter geleden en nog te lijden schade. Voor toewijzing van vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat is voldoende dat mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt.

OCTROOIRECHT – OPDRACHT

Eindvonnis. De rechtbank heeft in het tussenvonnis (IEPT20120725) Pagter Innovations bewijs opgedragen van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat de instructie van Pagter Innovations om haar PCT-aanvrage om te zetten in nationale aanvragen door middel van een e-mailbericht d.d. 28 februari 2008 NOB (tijdig) heeft bereikt c.q. (tijdig) is ontvangen in de mailbox van NOB bij Cleanport.

De rechtbank acht Pagter Innovations geslaagd in het haar opgedragen bewijs: op grond van o.a. (getuigen)verklaringen van medewerkers van de service provider van Pagter Innovations is vast komen te staan dat het betreffende e-mailbericht tijdig is ontvangen in de mailbox van NOB bij Cleanport. Hieruit volgt dat NOB geen uitvoering heeft gegeven aan de instructie van Pagter Innovations, zodat NOB daarmee toerekenbaar is tekortgeschoten jegens haar in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen en aansprakelijk is voor de daardoor door Pagter Innovations geleden en nog te lijden schade. De gevorderde verklaring voor recht en schadevergoeding nader op te maken bij staat worden toegewezen. Voor toewijzing van deze laatste vordering is voldoende dat Pagter Innovations de mogelijkheid van schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten aannemelijk heeft gemaakt. Met het (onbestreden) gestelde gemis aan octrooirechten in Israël, Japan en Mexico is aan die voorwaarde voldaan.

IEPT20140709, Rb Den Haag, Pagter v NOB