Gerede kans dat octrooi voor “developing device and image forming apparatus” niet inventief is

30-10-2014 Print this page
IEPT20141030, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution

Gerede kans dat octrooi EP 914 wordt herroepen wegens gebrek aan inventiviteit: aangenomen dat vakman zonder inventieve denkarbeid volgorde van aansluitpunten geheugeneenheid cartridges zo zou wijzigen dat communicatieaansluitpunt verst van aandrijfkrachtopname-eenheid is gelegen. Gestelde voordelen niet in octrooischrift genoemd.

 

OCTROOIRECHT

 

Kort geding. Samsung is houdster van octrooi EP 914 voor een “developing device and image forming apparatus”. Gedaagden exploiteren internetwinkels waar naast cartridges die door Samsung zijn geproduceerd ook third party cartridges worden verkocht, die geschikt zijn voor gebruik in Samsung printers. Samsung stelt dat gedaagden inbreuk maken op haar octrooi en vordert onder andere staking van deze inbreuk. De vorderingen worden afgewezen.

 

De vorderingen worden afgewezen, omdat er een gerede kans bestaat dat het octrooi zal worden herroepen of vernietigd vanwege een gebrek aan inventiviteit. Naar voorlopig oordeel zijn de Samsung cartridges ML-1630 en ML-1631 de meest nabije stand van de techniek. De verschillen tussen deze cartridges en het octrooi vallen uiteen in twee sets kenmerken. De eerste set verschillen heeft betrekking op de volgorde van aansluitingselementen in de cartridge, terwijl de tweede set het kenmerk betreft dat de geclaimde cartridge bruikbaar is in een printer met een fotogeleidend medium. Het betoog van Samsung dat de problematiek van EP 914 niet aan de orde is bij de oudere cartridges wordt verworpen. Het is voldoende aannemelijk dat de problemen, zoals beschadiging van de geheugeneenheid door hitte of contact met de printer of een slechte verbinding tussen de aansluitpunten van de geheugeneenheid en de printer door vibraties of vervuiling met toner, ook kunnen optreden in cartridges met fotogeleidend medium.

 

De inventiviteit dient naar voorlopig oordeel per set verschillen afzonderlijk te worden beoordeeld, omdat geen synergetisch effect bestaat tussen de twee sets kenmerken. De eerste set verschillen is niet inventief, omdat de vakman op de tweede prioriteitsdatum, zou zijn uitgekomen op de in conclusie 1 geclaimde volgorde van de aansluitingselementen. Samsung heeft immers zelf aangevoerd dat de gemiddelde vakman weet dat hoe verder een punt is verwijderd van de bron van de trilling, hoe minder trilling er op dat punt zal optreden. Hierdoor moet worden aangenomen dat hij de aansluitpunten van de Samsung-cartridges zodanig zou wijzigen dat voor communicatie gebruik wordt gemaakt van het verst van de aandrijfkrachtopnamen-eenheid gelegen aansluitpunt. De tweede set kenmerken is voorshands niet inventief, omdat de door Samsung gestelde voordelen niet in het octrooischrift worden genoemd en omdat gedaagden onweersproken hebben aangevoerd dat op de tweede prioriteitsdatum cartridges met en zonder de betreffende kenmerken algemeen bekende varianten waren.

 

IEPT20141030, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution