Boek "Het Reservaat" maakt geen auteursrechtinbreuk op “De Eetclub”

Print this page 05-01-2015
IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Ambo-Anthos v De Compagnie
(Met dank aan Arnout Groen en Aimee van Hattum, Hofhuis Alkema Groen)

Geen auteursrechtinbreuk op boek “De Eetclub” door “Het Reservaat”: 28 van 29 afzonderlijke elementen De Eetclub niet auteursrechtelijk beschermd, element dat wel beschermd is niet overgenomen. Verhaal De Eetclub als geheel wel auteursrechtelijk beschermd. Het Reservaat wijkt in zodanige mate af van De Eetclub dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk op verhaal.

 

AUTEURSRECHT

 

Saskia Noort is schrijfster en heeft onder andere het boek “De Eetclub” geschreven. Volgens Noort maakt Liselotte Stavorinus inbreuk op De Eetclub met het boek “Het Reservaat”. De vorderingen worden afgewezen.

 

Volgens de rechtbank komen 28 van de 29 elementen die volgens Noort auteursrechtelijk beschermd zouden zijn op zichzelf niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat zij vaker in boeken voorkomen en voor de hand liggen. Eén element komt wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, maar is niet overgenomen in Het Reservaat. Er wordt daarom geen inbreuk gemaakt op de afzonderlijke elementen van De Eetclub.

 

Het verhaal van De Eetclub als combinatie van de afzonderlijke elementen komt wel voor auteursrechtelijke bescherming. Noort heeft in voldoende mate onderbouwd dat de verhaallijn, de verwikkelingen in het verhaal, de karakters, de plot en de climax haar persoonlijke stempel dragen en dat zij creatieve keuzes heeft moeten maken. De rechtbank is echter van oordeel dat Het Reservaat voor wat betreft de auteursrechtelijke trekken in zodanige mate afwijkt van De Eetclub, dat niet van auteursrechtelijke inbreuk gesproken kan worden. 14 van de 29 aangevoerde elementen zijn in Het Reservaat op een geheel eigen en verschillende wijze uitgewerkt. Daarnaast komen diverse voor het verhaal gezichtsbepalende verhaalelementen van Het Reservaat bij de Eetclub niet voor. Ook is sprake van wezenlijke verschillen in de personages en is de climax in beide verhalen zeer verschillend. Het beroep op slaafse nabootsing wordt afgewezen, omdat dit voorwaardelijk is ingesteld indien De Eetclub geen auteursrechtelijke bescherming zou toekomen.

 

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Ambo-Anthos v De Compagnie

(ECLI)