Uitputtingsregel niet van toepassing op canvas transfers

22-01-2015 Print this page
IEPT20150122, HvJEU, Allposters v Pictoright

(Met dank aan Job Hengeveld, Hengeveld advocaten, Thijs van Aerde, Houthoff Buruma, Vincent van den Eijnde, Pictoright, Robbert Sjoerdsma en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen en Roderick Chalmers, AKD)


Geen uitputting distributierecht bij wijziging van de drager van de afbeelding, zoals van papier naar canvas, wanneer de gewijzigde zaak materieel niet gelijk is aan de met toestemming in het verkeer gebrachte zaak, mede omdat anders rechthebbenden mogelijkheid tot passende beloning voor die distributievorm wordt ontnomen

 

AUTEURSRECHT - UITPUTTING

 

Antwoord op de prejudiciële vragen van de Hoge Raad (IEPT20130712) over de toepasselijkheid van de uitputtingsleer op de zogenaamde “canvast transfers” van Allposters. Zie ook IEPT20120103 (hof) en IEPT20100922 (rb).

 

Het hof beantwoordt de prejudiciële vraag als volgt:

 

Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat de regel van uitputting van het distributierecht niet van toepassing is wanneer een reproductie van een beschermd werk die met toestemming van de auteursrechthebbende in de Europese Unie in de handel is gebracht, nadien een vervanging van de drager ervan heeft ondergaan zoals de overbrenging van die op een papieren poster aangebrachte reproductie op een canvasdoek, en in die nieuwe vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht.


IEPT20150122, HvJEU, Allposters v Pictoright
 

(curia.europa.eu)