Geen overdracht domeinnaam www.ok.nl aan houder woordmerk "OK"

Print this page 06-03-2015
IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos
(Met dank aan Maarten Haak en Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak advocaten)

Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken. 

MERKENRECHT – HANDELSNAAMRECHT – ONRECHTMATIGE DAAD

 

Fuelplaza handelt in brandstoffen en smeermiddelen en beschikt over een netwerk van tankstations verspreid over heel Nederland. Hiervoor gebruikt zij de handelsnaam “OK”. Fuelplaza is houder van een merkregistratie voor het woordmerk “OK” en het woordmerk “OK NoordOost”. Gaos heeft in 1999 de domeinnaam www.ok.nl geregistreerd. Fuelplaza heeft in 2007, 2013 en 2014 tevergeefs getracht deze domeinnaam over te nemen. Fuelplaza heeft op 1 januari 2014 beslag laten leggen op de domeinnaam. Thans stelt zij o.a. dat Gaos merk- en handelsnaaminbreuk maakt en vordert zij overdracht van de domeinnaam. De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van merkinbreuk “sub a”. Omdat vaststaat dat er geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld, kan niet worden vastgesteld of Gaos de domeinnaam gebruikt of zal gebruiken om toegang te verlenen tot een website waarop zij onder het teken “OK” waren of diensten, soortgelijk of niet soortgelijk aan die van Fuelplaza, aanbiedt. Er is ook geen sprake van inbreuk “sub d”.  Het niet ter beschikking krijgen van de domeinnaam ok.nl heeft niets te maken met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. Artikel 2.20 (1) (d) BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen.

 

Omdat de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt, wordt het beroep op de Handelsnaamwet afgewezen. Het beroep op onrechtmatig handelen en misbruik van bevoegdheid wordt eveneens afgewezen. De rechtbank overweegt dat het registreren van een domeinnaam welke overeenkomt met een merk, hetgeen tot gevolg heeft dat de merkhouder geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, op zichzelf nog geen onrechtmatige daad oplevert. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden, als kwader trouw bij de registratie van de domeinnaam vereist, die zijn gesteld noch gebleken. Ook is de enkele weigering om de domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig. Het valt niet in te zien waarom Gaos het belang van Fuelplaza noodzakelijkerwijze moet laten prevaleren boven het belang van haarzelf. Dat Fuelplaza haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via net internet te profileren, omdat zij immers de domeinnaam www.okolie.nl heeft, waaronder zij een website voert. Ook kunnen anderen geïnteresseerd zijn in de domeinnaam, aangezien “ok” een veelgebruikt onderdeel is van veel merken.

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos

(kopie origineel vonnis)