Niet beschreven wat auteursrechtelijk beschermde elementen smaak Heksenkaas zijn

11-06-2015 Print this page
IEPT20150610, Rb Gelderland, Levola v Smilde
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek)

 

Geen auteursrechtinbreuk op product Heksenkaas door Witte Wievenkaas: nagelaten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende elementen uit de smaak van Heksenkaas te beschrijven.

 

AUTEURSRECHT

 

Levola heeft alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot het product Heksenkaas verkregen en het product in 2012 landelijk geïntroduceerd. Smilde produceert het product Witte Wievenkaas voor supermarktketen Aldi. Levola stelt onder meer dat Smilde inbreuk maakt op haar auteursrecht op de smaak Heksenkaas. De vorderingen worden afgewezen.

 

De kernvraag in dit geschil is volgens de rechtbank of smaak auteursrechtelijk kan worden beschermd. Om proceseconomische redenen wordt de beantwoording van deze vraag door de rechtbank in het midden gelaten. Zelfs als smaak in algemene zin beschouwd voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zou zijn, leidt dat er niet automatisch toe dat de smaak van het product Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd wordt/kan worden, nu Levola heeft nagelaten feitelijk te beschrijven of aanschouwelijk te maken wat de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende vereiste elementen van de smaak van het product Heksenkaas zijn. De rechtbank volgt Levola er niet in dat de rechtbank de smaak zelf dient te ervaren door het product Heksenkaas te proeven. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient de partij die zich hierop beroept te stellen waarom haar werk beschermd dient te worden. Daarnaast schept een (voorafgaande) omschrijving of afbeelding van het werk (in dit geval de smaak van het product Heksenkaas) duidelijkheid voor derden.


IEPT20150610, Rb Gelderland, Levola v Smilde
 

(kopie origineel vonnis)