Inbreuk op modellen voor coffee table en side table door tafels die geen andere indruk wekken

17-08-2015 Print this page
IEPT20150814, Rb Den Haag, Eichholtz

Asscher-tafel modellen hebben eigen karakter: verschillen voldoende van aangevoerde vormgevingserfgoed. Kimberly-tafels maken inbreuk op modellen van Eichholtz: geen andere algemene indruk.

 

MODELRECHT

 

Kort geding. Eichholtz is houdster van twee Gemeenschapsmodellen voor tafels, die door haar worden aangeduid als Asscher coffee table en Asscher side table (afbeelding links). Gedaagde brengt de Kimberly coffee table en Kimberly side table (afbeelding rechts) op de markt die volgens Eicholtz inbreuk maken op haar modellen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Asscher-tafel modellen een eigen karakter hebben, omdat ze voldoende verschillen van het aangevoerde vormgevingserfgoed. Het bestaan van de Asscher-geslepen diamant staat niet in de weg aan de nieuwheid en het eigen karakter van de Asscher-tafels, omdat immers ook de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is in acht moeten worden genomen. Meubels en in het bijzonder tafels, zijn duidelijk van edelstenen te onderscheiden. De twee andere tafels die door gedaagden zijn aangevoerd maken een andere algemene indruk dan de modellen van Eichholtz.

 

Nu de Kimberly-tafels geen andere indruk maken dan de modellen van Eichholtz is sprake van inbreuk. De gevorderde staking wordt dan ook toegewezen. De gevorderde opgave wordt toegewezen, maar de vordering om de opgave te doen waarmerken door een registeraccountant wordt bij gebrek aan spoedeisend belang afgewezen. Er is niet onderbouwd waarom Eichholtz niet de uitkomst van de bodemprocedure kan afwachten met betrekking tot de afdracht van de winst. Het gebod om de inbreukmakende tafels bij afnemers terug te halen wordt toegewezen, maar de gevorderde afgifte tot vernietiging wordt afgewezen, nu dit een onomkeerbare maatregel is en niet is gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die dit noodzakelijk en spoedeisend maken naast het met een dwangsom versterkte verbod.

 

IEPT20150814, Rb Den Haag, Eichholtz

 

(ECLI-versie)