Prejudiciële vragen over mededeling aan het publiek en streaming uit onrechtmatige bron

02-10-2015 Print this page
IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, Brein v Filmspeler

(Met dank aan: Jurian van Groenendaal en Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten en Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Prejudiciële vragen over of sprake is van “een mededeling aan het publiek” bij de verkoop van een mediaspeler met add-ons die hyperlinks bevatten naar website waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming toegankelijk zijn gemaakt. Prejudiciële vragen over toelaatbaarheid van streaming uit onrechtmatige bron.

 

AUTEURSRECHT

 

Gedaagde heeft via de website www.filmspeler.nl en op andere plaatsen op het internet een mediaspeler (Raspberry Pi) aangeboden. Op de filmspeler staan add-ons geïnstalleerd, waarmee films, series en (live)sportwedstrijden via internet naar de tv gestreamd kunnen worden. De add-ons en links worden niet door de verkoper geprogrammeerd. Gedaagde heeft geen invloed op welke links in de add-ons zijn opgenomen. Bij tussenvonnis van 10 juni 2015 (IEPT20150610) heeft de rechtbank overwogen om prejudiciële vragen te stellen. Partijen hebben de gelegenheid gekregen om daarop te reageren. Zij hebben aangegeven geen aanleiding te zien om andere vragen te formuleren, op één aanvulling na (de toevoeging “van een derde” bij vraag 1 onder streaming). De rechtbank stelt de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU en houdt de zaak aan:

 

Mededeling aan het publiek

1) Moet artikel 3 lid 1 van de Auteursrecht-richtlijn aldus worden uitgelegd dat er sprake is van "een mededeling aan het publiek" in de zin van die bepaling, wanneer iemand een product (mediaspeler) verkoopt waarin door hem add-ons zijn geïnstalleerd die hyperlinks bevatten naar websites waarop auteursrechtelijke beschermde werken, zoals films, series en live-uitzendingen, zonder toestemming van de rechthebbenden, direct toegankelijk zijn gemaakt?

 

2) Maakt het daarbij verschil

- of de auteursrechtelijk beschermde werken in het geheel nog niet eerder of uitsluitend via een abonnement met toestemming van de rechthebbenden op internet openbaar zijn gemaakt?

-of de add-ons die hyperlinks bevatten naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt, vrij beschikbaar zijn en ook door de gebruikers zelf in de mediaspeler te installeren zijn?

-of de websites en dus de daarop- zonder toestemming van de rechthebbenden toegankelijk gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken, ook zonder de mediaspeler door het publiek te benaderen zijn?

 

Streaming

1) Dient artikel 5 Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG) aldus te worden uitgelegd dat geen sprake is van "rechtmatig gebruik" in de zin van het eerste lid sub b van die bepaling, indien een tijdelijke reproductie wordt gemaakt door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website van een derde waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden?

 

2) Indien het antwoord op vraag 1) ontkennend luidt, is het maken van een tijdelijke reproductie door een eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van een website waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden, dan strijdig met de "driestappentoets" bedoeld in artikel 5 lid 5 Auteursrecht-richtlijn (Richtlijn 2001/29/EG)?


IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, Brein v Filmspeler
 

(kopie origineel vonnis)