Conclusie 1 van EP 617 voor geconfigureerde geheugeneenheid nietig

27-11-2015 Print this page
IEPT20151125, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution

Nieuw fysiek c.q. structureel kenmerk kan onder omstandigheden geïmpliceerd worden door functioneel conclusiekenmerk. Als structureel kenmerk ingekleed, maar puur functioneel kenmerk f. kan geen nieuwheid verschaffen aan conclusie 1 van EP 617. Ook kenmerken g. t/m i. van conclusie 1 leveren geen nieuwheid op. Grondslagvermeerdering bij CvA in reconventie in strijd met goede procesorde binnen VRO-regiem.

 

OCTROOIRECHT – PROCESRECHT

 

Op 27 november 2014 is door de voorzieningenrechter aan HP verlof verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken (VRO). HP beroept zich in deze procedure op Europees octrooi EP 170 617 (hierna: EP 617) en stelt dat Digital Revolution inbreuk maakt op dit octrooi voor “non-volatile memory data integrity validation”. In reconventie vordert Digital Revolution de nietigheid van het octrooi.

 

HP heeft bij conclusie van antwoord in reconventie de grondslag van haar eis in conventie gewijzigd in die zin dat zij Digital Revolution thans ook indirecte inbreuk op werkwijzeconclusie 7 verwijt. De rechtbank oordeelt dat door deze (fundamentele) grondslagwijziging is in wezen een nieuwe zaak is ontstaan, die zich niet met het door HP zelf aangevraagde (en ook niet door haar losgelaten) VRO-regime laat verenigen. De grondslagwijziging is daarom in strijd met de goede procesorde.

 

Met betrekking tot de geldigheid van conclusie 1 van EP 617 overweegt de rechtbank dat een nieuw fysiek c.q. structureel kenmerk onder omstandigheden geïmpliceerd worden door een functioneel conclusiekenmerk. Hierbij wordt overwogen (r.o. 4.21):

 

“Zo impliceert een “mal voor gesmolten staal” voor de vakman een structureel kenmerk, bijvoorbeeld dat het materiaal van de mal in hoge mate hittebestendig is. In dat opzicht zal ‘voor gesmolten staal’ de geclaimde mal nieuwheid kunnen verschaffen ten opzichte van bijvoorbeeld een mal voor kaarsvet, waarvan de gemiddelde vakman zal begrijpen dat die veel minder hittebestendig hoeft te zijn. Andersom zal die vakman begrijpen dat een mal voor gesmolten staal zonder structurele aanpassingen geschikt zal zijn voor kaarsvet. Een geclaimde mal voor kaarsvet is dan niet nieuw ten opzichte van de mal voor gesmolten staal.”

 

De stelling dat zuiver functionele kenmerken nieuwheid verschaffen aan computer-gerelateerde productconclusies, zoals HP lijkt te suggereren onder verwijzing naar door haar aangehaalde TBA-uitspraken, wordt verworpen.

 

De rechtbank oordeelt vervolgens dat het als structureel kenmerk ingekleed - in die zin dat ‘validatieveld’ en ‘opslagdeel’ structurele elementen suggereren -, maar puur functioneel kenmerk f., geen nieuwheid kan verschaffen aan conclusie 1 van EP 617. Het zelfde geldt voor kenmerken g. t/m i. van conclusie 1. Het is onvoldoende onderbouwd dat deze kenmerken enig (impliciet) gevolg hebben voor de structuur van de geheugeneenheid. Net zo min als bij kenmerk f., zijn de gereserveerde vaste adressen voor de validatievelden, en het niet write protected zijn, structurele kenmerken. De kenmerken betreffen uitsluitend de processen (het schrijven en opslaan van gegevens) die zich in de geheugeneenheid kunnen afspelen, maar niet de structuur van de geheugeneenheid zelf als onderdeel van de geoctrooieerde cartridge. De overige vorderingen worden over en weer afgewezen. De rechtbank vernietigt conclusie 1 van EP 617 en laat het octrooi voor het overige in stand.

 

IEPT20151125, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution

 

(ECLI-versie)