Plaats schadebrengende feit niet plaats waar uitsluitend financiële schade op bankrekening is ingetreden

Print this page 24-01-2017
IEPT20160616, HvJEU, Universal Music

Plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan is niet de plaats in een lidstaat waar de schade is ingetreden wanneer die schade uitsluitend bestaat uit financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op bankrekening verzoeker en rechtstreekse gevolg is van onrechtmatige gedraging die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. Gerecht waar geschil aanhangig is gemaakt moet bij toetsing bevoegdheid krachtens Brussel 1bis Vo alle ter beschikking staande gegevens in aanmerking nemen, inclusief betwistingen verweerder.

 

PROCESRECHT - IPR

 

40. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat, in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding, als „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” niet kan worden aangemerkt, bij gebreke van andere aanknopingspunten, de plaats in een lidstaat waar de schade is ingetreden wanneer die schade uitsluitend bestaat in een financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op de bankrekening van de verzoeker en het rechtstreekse gevolg is van een onrechtmatige gedraging die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. […]

 

46. Gelet op het voorgaande dient op de derde vraag te worden geantwoord dat het gerecht waarbij een geschil aanhangig is gemaakt in het kader van de toetsing van zijn bevoegdheid krachtens verordening nr. 44/2001 alle hem ter beschikking staande gegevens in aanmerking moet nemen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder.

 

IEPT20160616, HvJEU, Universal Music
 

(curia-versie)