Inbreuk op auteursrecht PostNL door verkoop valse postzegels

Print this page 27-01-2017
IEPT20161101, Hof Amsterdam, PostNL

Hof komt terug op beslissing om deskundigenbericht te gelasten. Inbreuk op auteursrecht PostNL nu vast is komen te staan dat door appellant verkochte postzegels vals zijn. Sprake van onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid appellant. Voorschot schadevergoeding van € 90.000 toegewezen (in plaats van € 2.6 miljoen door de rechtbank), zaak verder verwezen naar schadestaat.

PROCESRECHT - AUTEURSRECHT - ONRECHTMATIGE DAADSCHADE

 

Vervolg op IEPT20141111, waarin het hof voornemens was een deskundigenbericht te gelasten over de vraag of de door appellant verkochte postzegels vals zijn. Zie ook het vonnis van de rechtbank (IEPT20130410).

 

Het hof komt in het onderhavige arrest terug op de beslissing om het deskundigenbericht te gelasten, omdat de door appellant zelf voorgestelde deskundigen, naar hij ook zelf stelt, al een rapport hebben uitgebracht dat deel uitmaakt van het dossier, waartegen appellant geen concrete bedenkingen heeft geuit. Daarnaast is het hof door diverse deskundigenonderzoeken voldoende voorgelicht over de verschillen tussen de aangetroffen dubieuze zegels en de echte zegels en daarmee over de beweerde valsheid. Het hof overweegt niet uit het oog te hebben verloren dat de thans beschikbare rapporten tot stand gekomen zijn zonder dat appellant aan de deskundigen eigen vragen heeft kunnen voorleggen. Dit baat appellant echter niet, omdat hij in het kader van de procedure, ondanks het verzoek daartoe van het hof, geen vragen heeft geformuleerd voor de deskundigen. Ook overigens heeft hij niet toegelicht welke vragen hij, ware hem daartoe gelegenheid geboden, aan de reeds geraadpleegde deskundigen had willen stellen. Het hof moet er daarom vanuit gaan dat appellant geen relevante vragen heeft.

 

Het hof oordeelt vervolgens dat is vast komen te staan dat de postzegels vals zijn. Er is daarom ook sprake van auteursrechtinbreuk. Omdat appellant van de valsheid van de postzegels afwist is ook sprake van onrechtmatige daad. Er kan appellant voorts een persoonlijk verwijt worden gemaakt, waardoor ook bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen. Het hof wijst voorschot op schadevergoeding van € 90.000 toe.

 

IEPT20161101, Hof Amsterdam, PostNL
 

(ECLI-versie)