Boze buur gaf toestemming voor uitzending opnames “Mr. Frank Visser Doet Uitspraak”

Print this page 11-01-2018
IEPT20161109, Rb Amsterdam, SBS

Geen Uitzendverbod van SBS-programma “Mr. Frank Visser Doet Uitspraak”: onvoldoende aannemelijk dat er sprake was van wilsgebrek toen eiser toestemming gaf voor uitzending opnames, ook als het bindend advies wordt vernietigd in bodemprocedure is de uitzending niet onrechtmatig en eiser heeft geen concrete inhoudelijke bezwaren tegen inhoud programma, anders dan dat hij in ongelijk gesteld is.

 

PUBLICATIE

 

Eiser heeft al een lange tijd een conflict met zijn buren en hij heeft zich en zijn buren aangemeld voor het programma ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ van SBS.  Mr. Visser heeft in zijn bindend advies de vorderingen van eiser afgewezen. Eiser heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt waarin hij op grond van artikel 7:904 BW vernietiging van het bindend advies vordert. In onderhavig kort geding vordert SBS te veroordelen niet tot uitzending van zijn aflevering over te gaan, omdat het bindend advies voor hem bijzonder onredelijk uitpakt en wanneer in de bodemprocedure het bindend advies van tafel gaat het recht of belang van uitzending daarin mee van tafel gaat. Toen eiser zijn conflict voorlegde, was hij geestelijk niet zichzelf en om die reden zijn de overeenkomst en het reglement buitengerechtelijk vernietigd. Er wordt geen maatschappelijk belang gediend met de uitzending, terwijl eiser voor joker wordt gezet en zal na uitzending niet normaal meer maatschappelijk kunnen functioneren.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat uit niets blijkt dat eiser overhaast, onder druk of onvoldoende voorlichting de bindend advies overeenkomsten heeft getekend. Hij heeft meegewerkt aan de opnames en uit de feiten blijkt dat hij voldoende tijd heeft gehad om zijn deelname aan het programma te heroverwegen. Het is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk dat het beroep van eiser op een wilsgebrek en daarmee op buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst door de bodemrechter zal worden gehonoreerd. De enkele verklaring van de huisarts dat eiser een laag IQ heeft is hiertoe onvoldoende. Dit maakt dat eiser gebonden is aan het reglement en dat hij dus toestemming geeft voor uitzending op televisie van de van hem gemaakte opnames.

 

Mocht in de bodemprocedure het bindend advies alsnog worden vernietigd, maakt dat de uitzending van de uitspraak en hoorzitting nog niet onrechtmatig jegens eiser. De voorzieningenrechter acht het voorts van belang dat eiser geen concrete andere bezwaren in het geding heeft gebracht anders dat hij door mr. Visser in het ongelijk is gesteld. Dat behoort echter tot het risico van deelname aan het programma. Dat hij voor schut wordt gezet en dat hij hiervan maatschappelijke problemen ondervindt kan hij helemaal niet weten, omdat de opnames nog niet tot een uitzending zijn gemonteerd.

 

IEPT20161109, Rb Amsterdam, SBS

 

ECLI:NL:RBAMS:2016:7288