Geen onverschuldigde betaling reprorechtvergoedingen

Print this page 13-03-2017
IEPT20161123, Rb Den Haag, Eurest en Compass v Stichting Reprorecht

Vorderingen tot terugbetaling reprorechtvergoedingen afgewezen: uit door Eurest en Compass overgelegd rapport blijkt niet dat door hen betaalde reprorechten onverschuldigd zijn betaald en onvoldoende onderbouwd dat aard werkzaamheden werknemers Eurest en Compass meebrengt dat geen auteursrechtelijk beschermde kopieën worden gemaakt.

 

AUTEURSRECHT

 

Eurest Services B.V. en Compass Group Nederland B.V. vorderen terugbetaling van de door hun betaalde reprorechtvergoedingen aan Stichting Reprorecht. Dit doen zij naar aanleiding van een door de organisatie Eerlijk Auteursrecht in opdracht van Compass Holding verricht onderzoek, waaruit zou blijken dat partijen niet of nauwelijks kopiëren uit auteursrechtelijk beschermd materiaal.  De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat uit het rapport niet blijkt dat de betaalde reprorechten onverschuldigd zijn betaald. Uit het rapport blijkt niet dat de rapporteurs feitelijk onderzoek hebben gedaan naar de werkzaamheden binnen Eurest en Compass. In de inleiding wordt aangegeven dat is ‘vastgesteld’ dat het uitvoerend personeel van deze organisaties geen toegang heeft tot internet en/of externe content. Hoe dat is vastgesteld, blijkt echter niet uit het Rapport. Daarnaast wordt erkend dat de vestigingsmanagers en beheerders wel verbinding hebben met de server van het hoofdkantoor en beschikken over een printer. Waarop de conclusie is gebaseerd dat dat ook die geen auteursrechtelijk beschermde kopieën maken, blijkt niet uit het Rapport. Ook gaat het rapport uitsluitend in op het onderzoek dat is gedaan naar het gebruik binnen Compass Holding, terwijl dat in deze procedure niet aan de orde is en bovendien tijdens de comparitie het standpunt is ingenomen dat Compass Holding wel reprorecht verschuldigd is. Voorts wordt overwogen dat onvoldoende is onderbouwd dat de aard van de werkzaamheden van de werknemers van Eurest en Compass meebrengt dat geen auteursrechtelijk beschermde kopieën worden gemaakt.

 

IEPT20161123, Rb Den Haag, Eurest en Compass v Stichting Reprorecht

 

(kopie origineel vonnis)