Niet genoeg bewijs voor normaal gebruik voor alcoholische dranken

IEPT20161215, GEU, Aldi v EUIPO

Print pagina

Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van het woordmerk ‘ALDIANO’ ingeschreven voor waren van klasse 33 (alcoholische dranken). Het beroep wordt verworpen. De houder van het oudere beeldmerk ‘ALDI’ heeft niet genoeg bewijs aangeleverd om te bewijzen dat er normaal gebruik is gemaakt van het woordmerk voor waren van klasse 33. Er was wel bewezen dat het woordmerk op de verpakking stond en er moet ook waarde gehecht worden aan de akte van legalisatie. Maar het feit dat niet alle bonnetjes van elke verkoop als bewijs geleverd kunnen worden, neemt niet weg dat de houder ander aanvullend bewijs moet leveren om het normaal gebruik te bewijzen zoals verkoopfacturen of de boekhouding omtrent de verkoop.

 

48. That argument of the applicant cannot be accepted. Even if it were materially impossible for it to submit all the till receipts relating to the sale of wine bearing the earlier mark, such impossibility does not remove the applicant’s obligation to prove actual use of its mark. Furthermore, it must be observed that the additional evidence which could have made it possible to support the information on the extent of the use of the earlier mark contained in affidavits, such as copies of till receipts, sales invoices or accounting documents referring to the wines bearing the mark ALDI during the relevant period on the Union’s territory, is not of a kind which it would have been difficult for the applicant to obtain (see, to that effect, judgment of 18 January 2011, Advance Magazine Publishers v OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, not published, EU:T:2011:9, paragraph 51 and the case-law cited).

 

Lees het arrest hier.