Wel onderscheidend vermogen halfrond beeldmerk voor medicijnen

Print this page 30-01-2017
IEPT20161215, GEU, Novartis AG v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen inschrijving van een halfrond uniebeeldmerk voor waren uit de klasse 5 (medicijnen). Het merk werd geweigerd omdat het volgens de Kamer van Beroep een pil voor zou stellen, hetgeen te gerelateerd was aan de waren waarvoor het zou worden ingeschreven. Daarnaast overwoog de Kamer van Beroep dat het uniebeeldmerk te weinig onderscheidend vermogen zou hebben. Het Gerecht overweegt daartoe dat het erg onwaarschijnlijk is dat het relevante publiek in deze halve ronde of de letter C een pil zou zien ook al zou deze op een medicijnverpakking staan. Aangaande het onderscheidend vermogen van het merk overweegt het Gerecht dat het merk voldoende onderscheidende eigenschappen bevat, zoals de kleur, de draaiing in de vorm en de schaduw in het merk. Al met al verwerpt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep en bepaalt dat het beeldmerk mag worden ingeschreven.

 

“27 Since the curves making up the signs at issue are not closed, they are more like crescents or the letter ‘C’, as the applicant rightly submits. It is, therefore, very unlikely that the relevant public will distinguish the shape of a pill, even once the signs have been affixed to the packaging of pharmaceutical products. Such a perception of the signs at issue is even more unlikely because there is a slight twist in the signs and a play of light and shadow which steer them even further away from the representation of a pill.

 

42 In that respect, it must be noted that, because they are reminiscent of both the letter ‘C’ and a crescent moon, and because the different shades of colour create a play of light and shadow and the curves that constitute them are of varying thickness and have a slight twist, the signs at issue display characteristics which are such as to distinguish them in the eyes of the public, and they thus satisfy the requirements set out in the case-law referred to in paragraph 41, for which reasons they are endowed with the minimum distinctive character necessary for registration.”

 

Lees het arrest hier.