Impliciet verstrekte licentie auteursrechten niet beëindigd

Print this page 31-01-2017
IEPT20170109, Rb Midden-Nederland, Design jaarboek

Niet gesteld of gebleken dat overeenkomst waarin impliciet licentierecht over auteursrechtelijk beschermde werken wordt verstrekt, is beëindigd. Eiser heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat gebruikersrecht is verstrekt onder voorwaarde van betaling.

AUTEURSRECHTIE-VERBINTENISSENRECHT

Eiser drijft een onderneming in onder andere grafisch ontwerp en fotografie. Gedaagde is professioneel fotograaf en vennoot van een vof die zich bezighoudt met onder andere het uitgeven van boeken. Eiser heeft op verzoek van gedaagde diverse werkzaamheden verricht waaronder het ontwerpen van diverse huisstijlen en websites. Gedaagde heeft meerdere van deze werken gebruikt voor diverse opdrachtgevers.

Volgens eiser heeft gedaagde herhaaldelijk toegezegd dat eiser een compensatie voor zijn werkzaamheden zou ontvangen, Tussen partijen zijn geen compensatieafspraken tot stand gekomen en betaling door gedaagde is uitgebleven. Eiser heeft de relatie beëindigd en gedaagde verboden de werken nog te gebruiken. Gedaagde gebruikt de werken nog. Gedaagde stelt dat hij noch de VOF gebruik hebben gemaakt van de werkzaamheden van eiser. Wel was er een sponsorafspraak met een derde bedrijf van gedaagde en eiser. Beide partijen hebben hun deel van deze afspraak nagekomen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de vorderingen van eiser niet voor toewijzing in aanmerking komen. Eiser heeft op basis van de gestelde samenwerkingsovereenkomst impliciet aan de vof een licentie verstrekt om van de werken gebruik te maken. Eiser kan alleen de vof verder gebruik van de werken verbieden als voldoende aannemelijk is dat de gestelde overeenkomst een eindtermijn heeft – die is verstreken – of als deze rechtsgeldig is opgezegd of is ontbonden in verband met toerekenbaar tekortschieten van de zijde van de vof. Geen van deze gevallen is gesteld nog gebleken. Eiser heeft voorts onvoldoende gesteld en onderbouwd dat het aan de vof verleende gebruiksrecht is verstrekt onder de voorwaarde van betaling expliciet is overeengekomen, zodat het bestaan van die voorwaarde niet kan worden aangenomen.

IEPT20170109, Rb Midden-Nederland, Design jaarboek

(ECLI-versie)