Verwarringsgevaar tussen LUBECA en LUBELSKA voor spiritualiën

Print this page 17-02-2017
IEPT20170119, GEU, Stock Polska v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie tegen het uniemerk LUBELSKA voor waren uit de klasse 33 (spiritualiën). Oppositie werd ingesteld door de houder van het oudere Duitse woordmerk LUBECA voor waren uit klasse 33 (spiritualiën). De Kamer van Beroep oordeelde dat er een verwarringsgevaar was tussen de beide merken omdat er voornamelijk op de woordelementen van de merken gelet zou worden. Deze stemmen in significante mate overeen. Lettende op de overeenstemming en het feit dat de waren identiek zijn is er een verwarringsgevaar.

Het beroep faalt. Verzoeker betoogt dat het relevante Duitse publiek niet gemiddeld oplettend is, zoals EUIPO betoogt, maar sterk oplettend, omdat de waren beperkt verkrijgbaar zijn en een hoge prijs hebben. Het Gerecht oordeelt hierover dat geoordeeld moet worden naar de klasse, niet naar de prijs van de individuele waren. Visueel gezien stelt het Gerecht dat inderdaad de woordelementen van belang zijn: de visuele elementen zijn niet onderscheidend voor het nieuwe merk en kunnen als puur decoratief worden beschouwd. Daarom stemmen de merken in gemiddelde mate overeen. Fonetisch is er een hoge mate van overeenstemming: immers zijn er slechts twee klanken verschillend. Conceptueel hebben beide merken geen speciale betekenis, althans niet voor de gemiddeld oplettende Duitse consument. Eventuele referenties naar geografische herkomstplaatsen zullen niet door het publiek worden opgevangen. Daardoor kan er geen conceptueel verschil zijn. Doordat de waren overeenstemmen en de merken ook in hoge mate is er een verwarringsgevaar. Het beroep faalt.

 

“45 It follows from the foregoing and from the identity of the goods concerned, correctly established in the contested decision (paragraph 12) and not disputed by the applicant, that the Board of Appeal did not err in finding a likelihood of confusion between the marks at issue with regard to the origin of the designated goods on the part of average German consumers, who might believe that those goods come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.”

 

Lees het arrest hier.