Geen inbreuk marketingmateriaal toiletverfrissers

Print this page 26-01-2017
IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
(Met dank aan Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof)

Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

SPOEDEISEND BELANG - MERKENRECHT - AUTEURSRECHTMODELRECHT - SLAAFSE NABOOTSING - ONRECHTMATIGE CONCURRENTIE - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

Scentsible produceert en verkoopt een toiletverfrissingsproduct onder de naam POO POURRI. POO POURRI wordt in Nederland nog niet gedistribueerd. Scentsible is houdster van het Uniewoordmerk POO POURRI. Reckitt brengt ook een toiletverfrissingsproduct op de markt, genaamd V.I.Poo. Bij een van de sales pitches voor Albert Heijn heeft Reckitt marketing materiaal van Scentsible getoond, omdat de ontwikkeling van V.I.Poo nog niet definitief was. De pitch was wel succesvol: Reckitt verkoopt de V.I.Poo niet alleen via Albert Heijn in Nederland, maar ook via Kruidvat, Jumbo, Blokker en Bol.com. De verpakkingen zien er als volgt uit.

POO POURRI

V.I.Poo

In onderhavige zaak stelt Scentsible dat Reckitt inbreuk maakt op haar merkrechten, op de auteursrechten die rusten op het marketing- en productformat van het POO POURRI product en op de POO POURRI video’s en op de marketingmaterialen van haar POO POURRI product. Verder maakt Reckitt volgens Scentsible inbreuk op haar niet ingeschreven gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van de vormgeving en handelt Reckitt onrechtmatig door te profiteren van de marketinginspanningen zoals het opzettelijk kopiëren van de marketingstrategie).

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geding in het midden kan blijven of Reckitt inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele rechten van Scentsible ten aanzien van het marketingmateriaal dat zij heeft gebruikt bij de pitches bij Albert Heijn, vorig jaar. De vorderingen stuiten af op een gebrek aan spoedeisend belang, omdat Reckitt heeft aangegeven het materiaal in de toekomst niet meer te zullen gebruiken. Scentsible heeft niet aannemelijk gemaakt dat er een dreiging bestaat dat Reckitt dit in de toekomst nog wel zal doen.

De voorzieningenrechter acht vervolgens het onderscheidend vermogen van het merk POO POURRI van een geringe aard. Het merk bestaat uit voor toiletverfrissers beschrijvende elementen. Bij een vergelijking van de twee merken komt het element POO overeen, dat beschrijvend is voor toiletverfrissers. De visuele en auditieve overeenkomsten tussen POO POURRI en V.I.Poo – als geheel genomen - zijn niet van zodanige aard dat daardoor verwarring valt te verwachten. Het overeenstemmende element staat bij Scentsible vooraan, terwijl het bij het bestreden merk van Reckitt na de’ V.I.’ komt. Visueel en begripsmatig is er geringe overeenstemming. Het merk POO POURRI zoekt begripsmatig de betekenis van potpourri – een klassieke luchtverfrisser – V.I.Poo zoekt begripsmatig de betekenis van een Very Important Person. De overeenkomst tussen de twee merken is dan ook betrekkelijk gering.

De betrekkelijk geringe overeenstemming tussen de merken acht de voorzieningenrechte r niet van zodanige aard dat bij het relevante publiek verwarring valt te verwachten. De door Scentsible overlegde voorbeelden maken dat niet anders omdat Scentsible onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat die verwarring is terug te voeren op het gebruikte teken en optreedt bij het relevante publiek.

In plaats van een auteursrecht op de vormgeving van haar producten claimt Scentsible het auteursrecht op het ‘marketing- en productformat’. Voor zover zij hiermee bedoelt een stijl te beschermen, geldt dat de Auteurswet geen exclusief recht geeft aan degene die volgens een – hem kenmerkende - stijl werkt. Dit format is voorts teveel geabstraheerd van de concrete vormgeving van haar producten om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, omdat de meeste elementen daarvan in de kern neerkomen op het claimen van een bepaalde stijl en de elementen onvoldoende concreet zijn uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen.

De niet ingeschreven modelrechtelijk grondslag van de vorderingen strandt eveneens. Weliswaar zijn op de tekeningen van Scentsible en Reckitt dezelfde voorwerpen afgebeeld, maar de uitvoering van deze voorwerpen is verschillend. Dit maakt dat de totaalindrukken van het geheel van elkaar verschillen en er geen verbod opgelegd kan worden op grond van het Gemeenschapsmodelrecht.

Het beroep op slaafse nabootsing voor zover het ziet op het door Scentsible gestelde onrechtmatig handelen van Reckitt, strandt op het feit dat hiervoor reeds is geoordeeld dat het marketing en productformat waarop Scentsible zich beroept, naar voorlopig oordeel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voor zover het gestelde onrechtmatig handelen ziet op het profiteren van inspanningen ten aanzien van de ontwikkeling van haar marketing- en productformat door haar product en marketingmaterialen te gebruiken in sales pitches, geldt dat de voorzieningenrechter eerder heeft overwogen dat het spoedeisend belang ontbreekt. De stelling van Scentsible dat Reckitt zich bedient van misleidende handelspraktijken ex artikel 6:193a, omdat Reckitt door het kopiëren van het marketing- en productformat van Scentsible bij de consument verwarring zou zaaien over de herkomst van de producten. Nu niet is gesteld, noch aannemelijk is geworden dat Reckitt bij consumenten de indruk wekt dat haar product afkomstig is van Scentsible, moet ook dit deel van de vordering worden afgewezen.

IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt

(ECLI-versie)