“STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.” geen onderscheidend vermogen als merk voor chemicaliën

Print this page 17-02-2017
IEPT20170124, GEU, Solenis Technologies v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen inschrijving van het uniewoordmerk STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS voor waren uit de klasse 1 (chemicaliën). Het merk werd door de Kamer van Beroep geweigerd omdat het merk gezien wordt als een advertentie en geen elementen bevat die het publiek naar de herkomst van het goed kunnen wijzen. Daardoor mist het merk onderscheidend vermogen voor het Engelssprekende publiek van de unie. Het Gerecht gaat daarin mee. Zij overweegt dat de Kamer van Beroep terecht heeft vastgesteld dat dit merk louter als advertentie gezien kan worden en daardoor niet als herkomstduiding kan functioneren. Het merk mag niet worden ingeschreven.

 

“35. Consequently, it mustbe held that the sign at issue will, on account of its inherent meaning, be perceived by the relevant public as a laudatory promotional forumla, rather than as providing an indication of the commercial origin of the goods coered by the application for registration.”

 

Lees het vonnis hier.