Verwijdering 1 URL uit Google Search toegewezen

Print this page 31-01-2017
IEPT20170124, Rb Overijssel, Google

Geen aanleiding verzoek tot verwijdering URL’s te beperken tot Nederlandse versie Google Search: niet uitgesloten dat internetgebruiker in Nederland gebruik kan maken van andere dan Nederlandse versie Google Search. URL1 aan te merken als strafrechtelijke persoonsgegevens waarvan verwerking in strijd is met artikel 16 Wbp. URL3 en URL4 die verschijnen in de vorm van thumbnails (foto’s/afbeeldingen) ook te beschouwen als zoekresultaat. URL2, URL3 en URL4 hebben betrekking tot bijzondere persoonsgegevens: uit foto, afbeelding of video is ras betrokkene af te leiden. Geen rechtvaardigingsgrond ex artikel 23(1)  sub b Wbp m.b.t. verwerking persoonsgegevens URL1: geen uitdrukkelijke intentie verzoeker dat bericht op Facebookpagina openbaar mocht worden gemaakt. Wel rechtvaardigingsgrond voor verwerking persoonsgegevens URL2, URL3 en URL4: intentie gegevens openbaar te maken blijkt uitdrukkelijk uit gedragingen verzoeker.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Verzoeker is bij arrest van 4 september 2012 veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen. Bij het invoeren van de naam van verzoeker als zoekterm in de Google zoekmachine worden op de zoekresultatenpagina diverse URL’s weergegeven die verwijzen naar - onder meer - webpagina’s, afbeeldingen en een video. Verzoeker verzoekt verwijdering van een viertal URL’s.

 

Google heeft gesteld dat het verzoek moet worden beperkt tot de Nederlandse versie van Google Search. De rechtbank oordeelt echter dat uit de enkele niet nader onderbouwde stelling dat een internetgebruiker in Nederland standaard wordt doorgestuurd naar de Nederlandse versie van Google Search niet dat het is uitgesloten dat een internetgebruiker op andere manieren, door bijvoorbeeld aanpassing van bepaalde instellingen, in Nederland ook gebruik kan maken van een andere versie dan de Nederlandse versie van Google Search.

 

URL1 is aan te merken als strafrechtelijke persoonsgegevens waarvan de verwerking in strijd is met artikel 16 Wbp. De in het bericht waar de URL naar verwijst vermelde gegevens kunnen redelijkerwijs tot de identificatie van verzoeker als verdachte of dader leiden. Er is geen uitzonderingsgrond uit artikel 22 Wbp van toepassing. Google heeft gesteld dat URL 3 en URL4 geen zoekresultaten zijn. Ter zitting heeft verzoeker hiertegen aangevoerd dat deze URL’s wel verschijnen in de vorm van thumbnails in de resultatenlijst. Naar het oordeel van de rechtbank is dit ook te beschouwen als zoekresultaat.

 

URL2, URL3 en URL4 hebben betrekking tot bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 16 Wbp, waarvan de verwerking in beginsel verboden is. Uit de URL’s is het ras van betrokkene af te leiden. Er is echter een rechtvaardigingsgrond aanwezig ex artikel 23(1) sub b Wbp, nu de intentie om deze gegevens openbaar te maken uitdrukkelijk blijkt uit de gedragingen van verzoeker. De openbaar gemaakte gegevens hebben betrekking op zakelijke en reclame-activiteiten van verzoeker in het kader van zijn voormalige bedrijf [X]. Met betrekking tot URL1 is er echter geen rechtvaardigingsgrond aanwezig, omdat de uitdrukkelijke intentie van verzoeker om het bericht openbaar te maken niet is gebleken. Google wordt daarom bevolen om URL1 uit de zoekresultaten te verwijderen.

IEPT20170124, Rb Overijssel, Google

 

(ECLI-versie)