Geen verwarringsgevaar tussen ‘LITU’ en ‘PITU’ voor wijnen

Print this page 17-02-2017
IEPT20170125, GEU, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de verworpen oppositieprocedure tegen het uniewoordmerk LITU voor waren uit de klasse 33 (wijnen). Beroep werd ingesteld door houder van het uniewoordmerk PITU voor waren uit klasse 30, 32 en 33 (koffie, bier en wijn). De Kamer van beroep verwierp de oppositie tegen het uniewoordmerk omdat zij vond dat er geen verwarringsgevaar zou ontstaan. Het merk is relatief kort en daardoor zou het verschil tussen de merken snel worden opgemerkt. Omdat de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, wijnen, in schappen wordt verkocht, wordt het visuele verschil snel opgemerkt. Het Gerecht overweegt daarover dat de merken visueel in beperkte mate overeenstemmen: alleen de beginletter verschilt, maar omdat het maar een kort merk betreft is dit van groot belang. Fonetisch gezien stemmen de merken ook slechts in beperkte mate overeen: doordat de p en de l fonetisch erg verschillend zijn kan er makkelijk onderscheid gemaakt worden tussen de merken. Omdat beide merken geen conceptuele betekenis hebben kan hiertussen geen vergelijk gemaakt worden. In het licht van het voorgaande overweegt het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar tussen de merken is, omdat de merken te weinig overeenstemmen. Het beroep wordt verworpen.

 

34 Consequently, even if the goods in question are considered to be identical and even if it is not possible to carry out a conceptual comparison of the signs at issue, it should be held that, following a global assessment, there is no likelihood of confusion between the marks at issue for the relevant public with an average level of attention.”

 

Lees het vonnis hier.